نخستین کنگره تخصصی رسوب شناسی و چینه شناسی ایران , 2012-03-01

عنوان : ( ارزیابی انواع تخلخل و فراینر دولومیتی شدن بر پتانسیل مخزنی سازند سروک در یکی از میادین نفتی شمال غرب خلیج فارس )

نویسندگان: سمیرا عاقبتی , اسداله محبوبی , سیدرضا موسوی حرمی , علی کدخدایی ایلخچی , حاج کاظمی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ارزیابی انواع تخلخل و فراینر دولومیتی شدن بر پتانسیل مخزنی سازند سروک در یکی از میادین نفتی شمال غرب خلیج فارس

کلمات کلیدی

ارزیابی انواع تخلخل و فراینر دولومیتی شدن بر پتانسیل مخزنی سازند سروک در یکی از میادین نفتی شمال غرب خلیج فارس
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1026754,
author = {عاقبتی, سمیرا and محبوبی, اسداله and موسوی حرمی, سیدرضا and علی کدخدایی ایلخچی and حاج کاظمی},
title = {ارزیابی انواع تخلخل و فراینر دولومیتی شدن بر پتانسیل مخزنی سازند سروک در یکی از میادین نفتی شمال غرب خلیج فارس},
booktitle = {نخستین کنگره تخصصی رسوب شناسی و چینه شناسی ایران},
year = {2012},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {ارزیابی انواع تخلخل و فراینر دولومیتی شدن بر پتانسیل مخزنی سازند سروک در یکی از میادین نفتی شمال غرب خلیج فارس},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی انواع تخلخل و فراینر دولومیتی شدن بر پتانسیل مخزنی سازند سروک در یکی از میادین نفتی شمال غرب خلیج فارس
%A عاقبتی, سمیرا
%A محبوبی, اسداله
%A موسوی حرمی, سیدرضا
%A علی کدخدایی ایلخچی
%A حاج کاظمی
%J نخستین کنگره تخصصی رسوب شناسی و چینه شناسی ایران
%D 2012

[Download]