نخستین کنگره تخصصی رسوب شناسی و چینه شناسی ایران , 2012-03-01

عنوان : ( لیتواستراتیگرفی و بیواستراتیگرافی سازند مزدورا ن در غرب کپه داغ (روستای چشمه خان و چاه قزل تپه 2) )

نویسندگان: سیده زهرا پورحیدر , م. حسنی , محمدحسین محمودی قرائی , اسداله محبوبی , سیدرضا موسوی حرمی , ا. داوودیان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

لیتواستراتیگرفی و بیواستراتیگرافی سازند مزدورا ن در غرب کپه داغ (روستای چشمه خان و چاه قزل تپه 2)

کلمات کلیدی

لیتواستراتیگرفی و بیواستراتیگرافی سازند مزدورا ن در غرب کپه داغ (روستای چشمه خان و چاه قزل تپه 2
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1026757,
author = {پورحیدر, سیده زهرا and م. حسنی and محمودی قرائی, محمدحسین and محبوبی, اسداله and موسوی حرمی, سیدرضا and ا. داوودیان},
title = {لیتواستراتیگرفی و بیواستراتیگرافی سازند مزدورا ن در غرب کپه داغ (روستای چشمه خان و چاه قزل تپه 2)},
booktitle = {نخستین کنگره تخصصی رسوب شناسی و چینه شناسی ایران},
year = {2012},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {لیتواستراتیگرفی و بیواستراتیگرافی سازند مزدورا ن در غرب کپه داغ (روستای چشمه خان و چاه قزل تپه 2},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T لیتواستراتیگرفی و بیواستراتیگرافی سازند مزدورا ن در غرب کپه داغ (روستای چشمه خان و چاه قزل تپه 2)
%A پورحیدر, سیده زهرا
%A م. حسنی
%A محمودی قرائی, محمدحسین
%A محبوبی, اسداله
%A موسوی حرمی, سیدرضا
%A ا. داوودیان
%J نخستین کنگره تخصصی رسوب شناسی و چینه شناسی ایران
%D 2012

[Download]