هویت شهر, دوره (1), شماره (6), سال (2010-4) , صفحات (29-38)

عنوان : ( تحلیلی از معماری معاصر ایران در رویارویی با پدیده جهانی شدن )

نویسندگان: فرح حبیب , اکرم حسینی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پس از پیروزی انقلاب اسلامی وقوع تحولات گسترده ناشی از ارزش های انقلاب، همچنین نفوذ اندیشه های تکثر گرای پست مدرن غربی و تولید پارادایم هایی متفاوت با فرهنگ سنتی جامعه، سبب ایجاد دگرگونی های بسیاری در حوزه معماری گردید.در پی انقلاب فرهنگی، فقدان تحرک قابل ملاحظه در فعالیتهای نظری و پژوهشی ونیز بستر شکل گیری نظریات معماری سبب گردید طراحان آن در پی ایجاد نسبتی نوین بین ساختار و محتوای آموزشی دانشگاهها همگام با شرایط نوین جامعه باشند. بدیهی است که این خواستها بر روی همان محورهایی طرح شدند که شعارهای انقلاب مطرح می-کرد. این امر در تناسب با روح عمومی جریانات هویت طلبانه معماری، ضرورت تغییر برنامه آموزشی معماری را نیز به جدیت طرح می کرد.این پژوهش به تبیین رویکرد معماری ایران در دوره بعد از انقلاب و تحلیل اهداف هویت طلبانه آن در برابر پدیده ای به نام جهانی شدن ، ظهور فن آوری ارتباطات و رایانه خواهد پرداخت.

کلمات کلیدی

, معماری معاصر ایران, جهانی شدن, فن آوری ارتباطات, رایانه.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1026760,
author = {فرح حبیب and حسینی, اکرم},
title = {تحلیلی از معماری معاصر ایران در رویارویی با پدیده جهانی شدن},
journal = {هویت شهر},
year = {2010},
volume = {1},
number = {6},
month = {April},
issn = {1735-9562},
pages = {29--38},
numpages = {9},
keywords = {معماری معاصر ایران، جهانی شدن، فن آوری ارتباطات، رایانه.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیلی از معماری معاصر ایران در رویارویی با پدیده جهانی شدن
%A فرح حبیب
%A حسینی, اکرم
%J هویت شهر
%@ 1735-9562
%D 2010

[Download]