نخستین کنگره تخصصی رسوب شناسی و چینه شناسی ایران , 2012-03-01

عنوان : ( مکانیزم تشکیل گلاکونی های سازند آیتامیر در تاقدیس امیرآباد )

نویسندگان: حامد محمدیان , محمدحسین محمودی قرائی , اسداله محبوبی , سیدرضا موسوی حرمی , ئارام بایت گل ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مکانیزم تشکیل گلاکونی های سازند آیتامیر در تاقدیس امیرآباد

کلمات کلیدی

مکانیزم تشکیل گلاکونی های سازند آیتامیر در تاقدیس امیرآباد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1026762,
author = {محمدیان, حامد and محمودی قرائی, محمدحسین and محبوبی, اسداله and موسوی حرمی, سیدرضا and بایت گل, ئارام},
title = {مکانیزم تشکیل گلاکونی های سازند آیتامیر در تاقدیس امیرآباد},
booktitle = {نخستین کنگره تخصصی رسوب شناسی و چینه شناسی ایران},
year = {2012},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {مکانیزم تشکیل گلاکونی های سازند آیتامیر در تاقدیس امیرآباد},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مکانیزم تشکیل گلاکونی های سازند آیتامیر در تاقدیس امیرآباد
%A محمدیان, حامد
%A محمودی قرائی, محمدحسین
%A محبوبی, اسداله
%A موسوی حرمی, سیدرضا
%A بایت گل, ئارام
%J نخستین کنگره تخصصی رسوب شناسی و چینه شناسی ایران
%D 2012

[Download]