نخستین کنگره تخصصی رسوب شناسی و چینه شناسی ایران , 2012-03-01

عنوان : ( آنالیز رخساره ها، محیط رسوبی و ارتباط آن با خواص پتروفیزیکی مخزن سروک در یکی از میادین نفتی خلیج فارس )

نویسندگان: نیره نبی خانی , سیدرضا موسوی حرمی , اسداله محبوبی , علی کدخدایی ایلخچی , م. یوسف پور ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

آنالیز رخساره ها، محیط رسوبی و ارتباط آن با خواص پتروفیزیکی مخزن سروک در یکی از میادین نفتی خلیج فارس

کلمات کلیدی

, آنالیز رخساره ها, محیط رسوبی و ارتباط آن با خواص پتروفیزیکی مخزن سروک در یکی از میادین نفتی خلیج فارس
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1026763,
author = {نبی خانی, نیره and موسوی حرمی, سیدرضا and محبوبی, اسداله and علی کدخدایی ایلخچی and م. یوسف پور},
title = {آنالیز رخساره ها، محیط رسوبی و ارتباط آن با خواص پتروفیزیکی مخزن سروک در یکی از میادین نفتی خلیج فارس},
booktitle = {نخستین کنگره تخصصی رسوب شناسی و چینه شناسی ایران},
year = {2012},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {آنالیز رخساره ها، محیط رسوبی و ارتباط آن با خواص پتروفیزیکی مخزن سروک در یکی از میادین نفتی خلیج فارس},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T آنالیز رخساره ها، محیط رسوبی و ارتباط آن با خواص پتروفیزیکی مخزن سروک در یکی از میادین نفتی خلیج فارس
%A نبی خانی, نیره
%A موسوی حرمی, سیدرضا
%A محبوبی, اسداله
%A علی کدخدایی ایلخچی
%A م. یوسف پور
%J نخستین کنگره تخصصی رسوب شناسی و چینه شناسی ایران
%D 2012

[Download]