نخستین کنگره تخصصی رسوب شناسی و چینه شناسی ایران , 2012-03-01

عنوان : ( نقش چینه نگاری سکانسی در کیفیت مخزنی سروک در یکی از میادین نفتی خلیج فارس )

نویسندگان: نیره نبی خانی , سیدرضا موسوی حرمی , اسداله محبوبی , علی کدخدایی ایلخچی , م. یوسف پور ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نقش چینه نگاری سکانسی در کیفیت مخزنی سروک در یکی از میادین نفتی خلیج فارس

کلمات کلیدی

نقش چینه نگاری سکانسی در کیفیت مخزنی سروک در یکی از میادین نفتی خلیج فارس
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1026765,
author = {نبی خانی, نیره and موسوی حرمی, سیدرضا and محبوبی, اسداله and علی کدخدایی ایلخچی and م. یوسف پور},
title = {نقش چینه نگاری سکانسی در کیفیت مخزنی سروک در یکی از میادین نفتی خلیج فارس},
booktitle = {نخستین کنگره تخصصی رسوب شناسی و چینه شناسی ایران},
year = {2012},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {نقش چینه نگاری سکانسی در کیفیت مخزنی سروک در یکی از میادین نفتی خلیج فارس},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T نقش چینه نگاری سکانسی در کیفیت مخزنی سروک در یکی از میادین نفتی خلیج فارس
%A نبی خانی, نیره
%A موسوی حرمی, سیدرضا
%A محبوبی, اسداله
%A علی کدخدایی ایلخچی
%A م. یوسف پور
%J نخستین کنگره تخصصی رسوب شناسی و چینه شناسی ایران
%D 2012

[Download]