کنفرانس ملی آشوب، فرکتال و سیستم های پیجیده , 2011-11-23

Title : ( پیدا کردن مسیرهای چند هدفه در شبکه های تصادفی با استفاده از ترکیب سیستم ایمنی مصنوعی و نظریه آشوب )

Authors: اکرم زارعی , Mohammad Reza Akbarzadeh Totonchi , مهدی یعقوبی , مسعود قرجانلو ,

Access to full-text not allowed by authors

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

پیدا کردن مسیر یک موضوع تحقیقی بنیادین...

Keywords

, سیستم ایمنی مصنوعی, .......
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1026778,
author = {اکرم زارعی and Akbarzadeh Totonchi, Mohammad Reza and مهدی یعقوبی and مسعود قرجانلو},
title = {پیدا کردن مسیرهای چند هدفه در شبکه های تصادفی با استفاده از ترکیب سیستم ایمنی مصنوعی و نظریه آشوب},
booktitle = {کنفرانس ملی آشوب، فرکتال و سیستم های پیجیده},
year = {2011},
location = {مشهد, IRAN},
keywords = {سیستم ایمنی مصنوعی، .......},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T پیدا کردن مسیرهای چند هدفه در شبکه های تصادفی با استفاده از ترکیب سیستم ایمنی مصنوعی و نظریه آشوب
%A اکرم زارعی
%A Akbarzadeh Totonchi, Mohammad Reza
%A مهدی یعقوبی
%A مسعود قرجانلو
%J کنفرانس ملی آشوب، فرکتال و سیستم های پیجیده
%D 2011

[Download]