جغرافیا و برنامه ریزی روستایی , 2011-12-14

عنوان : ( تحلیل وضعیت سرمایه اجتماعی در روستاهای بخش جعفرآباد شهرستان قم )

نویسندگان: حمید شایان , علی اکبر عنابستانی , ابوالفضل زارعی , سیده فاطمه حسینی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله وضعیت سرمایه اجتماعی در روستاهای بخش جعفر آباد قم مورد بررسی قرار گرفته است .نتایج در سطح خانوارها و روستاهای نمونه نشان می دهد میزان سرمایه اجتماعی مرتبط با جمعیت و فاصله از مراکز شهری تغییر می یابد....

کلمات کلیدی

, سرمایه اجتماعی, مولفه های سرمایه اجتماعی, حریم شهر, سرمایه های پیرامونی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1026798,
author = {شایان, حمید and عنابستانی, علی اکبر and زارعی, ابوالفضل and حسینی, سیده فاطمه},
title = {تحلیل وضعیت سرمایه اجتماعی در روستاهای بخش جعفرآباد شهرستان قم},
booktitle = {جغرافیا و برنامه ریزی روستایی},
year = {2011},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {سرمایه اجتماعی،مولفه های سرمایه اجتماعی،حریم شهر،سرمایه های پیرامونی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تحلیل وضعیت سرمایه اجتماعی در روستاهای بخش جعفرآباد شهرستان قم
%A شایان, حمید
%A عنابستانی, علی اکبر
%A زارعی, ابوالفضل
%A حسینی, سیده فاطمه
%J جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
%D 2011

[Download]