20امین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران , 2011-11-22

عنوان : ( بهینه سازی آبگیری اسمزی گلابی با روش سطح پاسخ )

نویسندگان: مجتبی امیری پور , محمدباقر حبیبی نجفی , محبت محبی , باقر عمادی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق روش سطح پاسخ برای بهینه سازی آبگیری اسمزی گلابی رقم آسیایی م.رد استفاده قرار گرفت.

کلمات کلیدی

, گلابی, آبگیری ااسمزی, بهینه سازی, روش سطح
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1026820,
author = {امیری پور, مجتبی and حبیبی نجفی, محمدباقر and محبی, محبت and عمادی, باقر},
title = {بهینه سازی آبگیری اسمزی گلابی با روش سطح پاسخ},
booktitle = {20امین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران},
year = {2011},
location = {ايران},
keywords = {گلابی، آبگیری ااسمزی، بهینه سازی، روش سطح پاسخ},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بهینه سازی آبگیری اسمزی گلابی با روش سطح پاسخ
%A امیری پور, مجتبی
%A حبیبی نجفی, محمدباقر
%A محبی, محبت
%A عمادی, باقر
%J 20امین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
%D 2011

[Download]