نخستین سمینار مدیریت پرورش دام و طیور در مناطق گرمسیر , 2011-09-07

Title : ( پاسخ های فیزیولوژیک گوساله های شیر خوار به بهبود کیفیت آب آشامیدنی در شرایط استرس گرمایی )

Authors: حسن یزدی , علیرضا علیزاده , Abbas Ali Naserian , محمد چهرازی ,

Citation: BibTeX | EndNote

اسخ های فیزیولوژیک گوساله های شیر خوار به بهبود کیفیت آب آشامیدنی در شرایط استرس گرمایی

Keywords

اسخ های فیزیولوژیک گوساله های شیر خوار به بهبود کیفیت آب آشامیدنی در شرایط استرس
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1026882,
author = {حسن یزدی and علیرضا علیزاده and Naserian, Abbas Ali and محمد چهرازی},
title = {پاسخ های فیزیولوژیک گوساله های شیر خوار به بهبود کیفیت آب آشامیدنی در شرایط استرس گرمایی},
booktitle = {نخستین سمینار مدیریت پرورش دام و طیور در مناطق گرمسیر},
year = {2011},
location = {کرمان, IRAN},
keywords = {اسخ های فیزیولوژیک گوساله های شیر خوار به بهبود کیفیت آب آشامیدنی در شرایط استرس گرمایی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T پاسخ های فیزیولوژیک گوساله های شیر خوار به بهبود کیفیت آب آشامیدنی در شرایط استرس گرمایی
%A حسن یزدی
%A علیرضا علیزاده
%A Naserian, Abbas Ali
%A محمد چهرازی
%J نخستین سمینار مدیریت پرورش دام و طیور در مناطق گرمسیر
%D 2011

[Download]