حفاظت گیاهان, دوره (25), شماره (4), سال (2012-3) , صفحات (438-440)

عنوان : ( اولین گزارش زنبور گرده‌افشان Hym.: Megachilidae) Anthidium diadema) از ایران )

نویسندگان: مرتضی راسخ عادل , حسین صادقی نامقی , مجتبی حسینی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در مقایسه با مطالعات متعدد انجام گرفته در سایر کشورها اطلاعات درباره فون زنبورهای بالاخانواده Apoidea در ایران اندک است. طی یک بررسی فونستیک، زنبورهای گرده‌افشان مرتبط با یونجه در مناطق چناران و مشهد در سال 1389 مورد مطالعه قرار گرفت. در این بررسی تعداد زیادی نمونه از این بالاخانواده جمع آوری و شناسایی گردید. در میان گونه های شناسایی شده، گونه (diadema (Latreille, 1809 Anthidium برای اولین بار از ایران گزارش می شود. شناسایی تمامی گونه‌ها توسط دکتر چارلز میچنر (موزه تاریخ طبیعی دانشگاه کانزاس آمریکا) تأیید شده است.

کلمات کلیدی

, حشرات گرده افشان, ثبت جدید, ایران
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1026919,
author = {راسخ عادل, مرتضی and صادقی نامقی, حسین and حسینی, مجتبی},
title = {اولین گزارش زنبور گرده‌افشان Hym.: Megachilidae) Anthidium diadema) از ایران},
journal = {حفاظت گیاهان},
year = {2012},
volume = {25},
number = {4},
month = {March},
issn = {2008-4749},
pages = {438--440},
numpages = {2},
keywords = {حشرات گرده افشان، ثبت جدید، ایران},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اولین گزارش زنبور گرده‌افشان Hym.: Megachilidae) Anthidium diadema) از ایران
%A راسخ عادل, مرتضی
%A صادقی نامقی, حسین
%A حسینی, مجتبی
%J حفاظت گیاهان
%@ 2008-4749
%D 2012

[Download]