نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران , 2012-05-08

عنوان : ( امکان سنجی استفاده از پساب برکه های تثبیت فاضلاب در تغذیه منابع آب زیرزمینی )

نویسندگان: سیدعلی قاسمی , شهناز دانش ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در تحقیق حاضر پتانسیل کاربرد پساب دو تصفیه خانه فاضلاب (با فرآیند برکه های تثبیت فاضلاب) از نقطه نظر کاربرد در تغذیه مصنوعی آبخوان ها مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور پارامترهای pH، غلظت جامدات معلق، BOD5، نیتروژن کل و کلی فرم های مدفوعی به مدت یک سال در پساب تصفیه خانه های اولنگ و پرکندآباد(2) مشهد مورد پایش قرار گرفت. نتایج به دست آمده دلالت بر آن دارد که استفاده از پساب تصفیه خانه های فاضلاب مورد مطالعه در تغذیه منابع آب زیرزمینی از نقطه نظر اکثر پارامترهای کیفی شامل غلظت مواد جامد معلق (در محدوده 51-136 mg/lit)، BOD5 (45-178 mg/lit)، نیتروژن (12-16 mg/lit) و تراکم کلی فرم های مدفوعی در 100 میلی لیتر (4.33-7.29 log10) دارای محدودیت بسیار بالایی است. بر اساس نتایج به دست آمده، pH (7.4-8) تنها پارامتری است که در محدوده توصیه شده در استانداردها قرار دارد. بنابراین تنها با اعمال روش های تصفیه پیشرفته و تصفیه مجدد پساب برکه های تثبیت فاضلاب، حدود ارائه شده در استانداردها قابل دستیابی است.

کلمات کلیدی

, تصفیه فاضلاب, برکه های تثبیت فاضلاب, پساب, تغذیه مصنوعی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1026940,
author = {قاسمی, سیدعلی and دانش, شهناز},
title = {امکان سنجی استفاده از پساب برکه های تثبیت فاضلاب در تغذیه منابع آب زیرزمینی},
booktitle = {نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران},
year = {2012},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {تصفیه فاضلاب، برکه های تثبیت فاضلاب، پساب، تغذیه مصنوعی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T امکان سنجی استفاده از پساب برکه های تثبیت فاضلاب در تغذیه منابع آب زیرزمینی
%A قاسمی, سیدعلی
%A دانش, شهناز
%J نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
%D 2012

[Download]