نوزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران , 2010-07-31

عنوان : ( ویروس خراشک حلقوی میخک در گلخانه های استان خراسان رضوی و شمالی )

نویسندگان: مهناز آشنائی , بهروز جعفرپور , سعید ملک زاده شفارودی , امین میرشمسی کاخکی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ویروس خراشک حلقوی میخک (CERV) یکی از اعضای جنس.....

کلمات کلیدی

خراشک حلقوی میخک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1026955,
author = {آشنائی, مهناز and جعفرپور, بهروز and ملک زاده شفارودی, سعید and میرشمسی کاخکی, امین},
title = {ویروس خراشک حلقوی میخک در گلخانه های استان خراسان رضوی و شمالی},
booktitle = {نوزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران},
year = {2010},
location = {ايران},
keywords = {خراشک حلقوی میخک},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ویروس خراشک حلقوی میخک در گلخانه های استان خراسان رضوی و شمالی
%A آشنائی, مهناز
%A جعفرپور, بهروز
%A ملک زاده شفارودی, سعید
%A میرشمسی کاخکی, امین
%J نوزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
%D 2010

[Download]