ششمین همایش ملی دانشجویان ایران , 2011-12-15

عنوان : ( تمرینات انبوه و مهارت های ویژه در دارت: ظهور مدل موازنه )

نویسندگان: مهدی نبوی نیک , امیر مقدم , حمید رضا طاهری تربتی , گاوین برسلین , حسین نبوی نیک ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بحث بر سر و ساز و کار کنترل حرکات انسان از دغدغه های اصلی نظریه پردازان یادگیری و کنترل حرکتی بوده است. نوع بازنمایی های حافظه و مکانیزم کنترل حرکتی در مهارت های هدف گیری که تمرینات بسیار زیادی را تجربه کرده اند، همچنین ایجاد چارچوبی جهت توضیح یافته های جدید در این زمینه، موضوع اصلی این تحقیق می باشد. به این منظور، 10 بازیکن نخبه دارت (4 مرد و 6 زن) 24-18 ساله که عضو فعلی یا سابق تیم ملی دارت هستند، حضور داشتند. هر بازیکن 504 پرتاب دارت را از 7 فاصله مختلف (30 سانتیمتر اختلاف بین فواصل) که نقطه میانی آنها نقطه استادارد دارت (37/2 متری) بود، در قالب 3 ست و 21 بلاک با هدف مثلث 20 اجرا کرد. تحلیل نهایی، اختلاف معناداری را میان عملکرد پیش بینی شده و واقعی بازیکنان ماهر دارت در فاصله استاندارد (37/2 متری سیبل) نشان داد. به نظر می‌رسد در اثر تمرینات انبوه ساختارهای اختصاصی در حافظه تشکیل می‌شود که این ساختارها تفاوتهای بسیاری با برنامه حرکتی تعمیم یافته دارند که موید دیدگاه های اختصاصی و برخلاف اصول نظریه طرحواره است. همچنین یافته های این تحقیق با برخی اصول دیدگاه سیستمهای پویا در تضاد است.

کلمات کلیدی

, کنترل حرکتی, مهارت های بسیار تمرین شده, بازنمایی های حافظه, نظریه طرحواره, دیدگاه سیستم های پویا
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1026961,
author = {مهدی نبوی نیک and امیر مقدم and طاهری تربتی, حمید رضا and گاوین برسلین and حسین نبوی نیک},
title = {تمرینات انبوه و مهارت های ویژه در دارت: ظهور مدل موازنه},
booktitle = {ششمین همایش ملی دانشجویان ایران},
year = {2011},
location = {تهران, ايران},
keywords = {کنترل حرکتی، مهارت های بسیار تمرین شده، بازنمایی های حافظه، نظریه طرحواره، دیدگاه سیستم های پویا},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تمرینات انبوه و مهارت های ویژه در دارت: ظهور مدل موازنه
%A مهدی نبوی نیک
%A امیر مقدم
%A طاهری تربتی, حمید رضا
%A گاوین برسلین
%A حسین نبوی نیک
%J ششمین همایش ملی دانشجویان ایران
%D 2011

[Download]