پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک و عملکرد , 2011-01-09

عنوان : ( راهکار های پیشنهادی برای بهبود نظام ملی نوآوری ایران )

نویسندگان: سیدرضا حقی , احمد صباحی ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یی

کلمات کلیدی

بی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1026984,
author = {سیدرضا حقی and صباحی, احمد},
title = {راهکار های پیشنهادی برای بهبود نظام ملی نوآوری ایران},
booktitle = {پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک و عملکرد},
year = {2011},
location = {ايران},
keywords = {بی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T راهکار های پیشنهادی برای بهبود نظام ملی نوآوری ایران
%A سیدرضا حقی
%A صباحی, احمد
%J پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک و عملکرد
%D 2011

[Download]