همایش ملی مدیریت کمبود آب و تنش خشکی در زراعت , 2011-02-23

عنوان : ( برآورد نیاز آبی گیاه گندم توسط مدل CROPWAT در شهرستان کردکوی- استان گلستان )

نویسندگان: حدیث مهاجرانی , ابوالفضل مساعدی , مجید خلقی , مهدی مفتاح هلقی , امیر سعدالدین ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با توجه به نقش حیاتی بخش کشاورزی در اقتصاد ملی و اشتغال زایی و تأمین غذای جامعه، لازم است که از منابع و ابزارهای تولید در این بخش به بهترین نحو ممکن استفاده گردد تا ضمن کاهش در مصرف این منابع، سود آوری و رفاه کشاورزان نیز افزایش یابد. با توجه به اقلیم خشک و نیمه خشک ایران، آب به عنوان یکی از عوامل محدود کننده تولید، نقش مهمی را در تعیین نوع فعالیتهای زراعی ایفا می کند. بنابراین ارزیابی آب مورد نیاز، از اهمیت بالایی برخوردار است. در این تحقیق با استفاده از مدل کراپ وات به تعیین نیاز آبی محصول گندم در شهرستان کردکوی پرداخته شده است. بنابر نتایج حاصل از مدل، مقدار نیاز آبی این گیاه در طول دوره رشد، به میزان 69/341 میلیمتر بدست آمد.

کلمات کلیدی

, کراپ وات, نیاز آبی, گندم, استان گلستان, تیخیر و تعرق
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1027057,
author = {حدیث مهاجرانی and مساعدی, ابوالفضل and مجید خلقی and مهدی مفتاح هلقی and امیر سعدالدین},
title = {برآورد نیاز آبی گیاه گندم توسط مدل CROPWAT در شهرستان کردکوی- استان گلستان},
booktitle = {همایش ملی مدیریت کمبود آب و تنش خشکی در زراعت},
year = {2011},
location = {ارسنجان, ايران},
keywords = {کراپ وات، نیاز آبی، گندم، استان گلستان، تیخیر و تعرق},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T برآورد نیاز آبی گیاه گندم توسط مدل CROPWAT در شهرستان کردکوی- استان گلستان
%A حدیث مهاجرانی
%A مساعدی, ابوالفضل
%A مجید خلقی
%A مهدی مفتاح هلقی
%A امیر سعدالدین
%J همایش ملی مدیریت کمبود آب و تنش خشکی در زراعت
%D 2011

[Download]