شانزدهمین کنفرانس سالانه(بین المللی) مهندسی مکانیک ISME2008 , 2008-05-13

عنوان : ( شبیه سازی سه بعدی جریان سیال در فرایند جوشکاری لیزری )

نویسندگان: احسان عابدینی-دانشجو , حسین عجم , محسن یزدی-دانشجو ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله شبیه سازی عددی برای پیش بینی دقیق انتقال حرارت ، تغییر فاز و شکل حوضچه مذاب در فرآیند جوشکاری لیزری با چشمه حرارتی متحرک ارائه شده است . این فرآیند با فرض بزرگ بودن قطعه در جهت حرکت چشمه حرارتی متحرک، فرآیندی پایا است . در این مقاله از روش احجام محدود برای انفصال معادلات ممنتم و انرژی در حالت سه بعدی استفاده شده است . مسئله تغییر فاز و حرکت مرز متحرک جامد - مایع با اعمال روش آنتالپی در معادله انرژی حل شده است. تمام حوزه حل شامل فازهای جامد و مایع به صورت ی ک محیط پیوسته در نظر گرفته شده است . در این مطالعه اثرات نیروی شناوری و کشش سطحی تحلیل م یشوند و اثر قدرت جوشکاری بررسی می گردند . از طرفی نتایج عددی حاضر تطابق خوبی با مطالعات گذشته نشان می دهد.

کلمات کلیدی

, جوشکاری لیزری , تغییر فاز , شبکه ثابت , حجم محدود
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1027073,
author = {احسان عابدینی-دانشجو and عجم, حسین and محسن یزدی-دانشجو},
title = {شبیه سازی سه بعدی جریان سیال در فرایند جوشکاری لیزری},
booktitle = {شانزدهمین کنفرانس سالانه(بین المللی) مهندسی مکانیک ISME2008},
year = {2008},
location = {کرمان, ايران},
keywords = {جوشکاری لیزری - تغییر فاز -شبکه ثابت -حجم محدود},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T شبیه سازی سه بعدی جریان سیال در فرایند جوشکاری لیزری
%A احسان عابدینی-دانشجو
%A عجم, حسین
%A محسن یزدی-دانشجو
%J شانزدهمین کنفرانس سالانه(بین المللی) مهندسی مکانیک ISME2008
%D 2008

[Download]