همایش سراسری بیماریهای مشترک اسنان و حیوان , 2012-03-07

عنوان : ( بررسی پراکندگی تریشینلا در حیوانات حیات وحش استان خراسان رضوی )

نویسندگان: حسن برجی , حمید صادقی , غلامرضا رزمی ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تریشینلوزیس بیماری مشترکی است که در اثر مصرف گوشت خام یا نپخته حاوی لارو نماتودی از جنس تریشینلا ایجاد می شود. نماتودهایی از جنس تریشینلا یکی از بیشترین نماتودهای بیماریزای مشترک بین انسان و دام می باشد. آلودگی در سرتاسر جهان وجود دارد و بیشترین گونه های تریشینلا در پستانداران یافت می شود. وقوع تریشینلوزیس در انسان کاملاً به عادات غذایی گوناگون در مصرف خام یا نیم پخته گوشت حیوانات وابسته می باشد. تا کنون با کاربرد روشهای مولکولی (PCR)، 12 گونه ی تریشینلا شناسایی شده است. در ایران اولین مورد آلودگی به تریشین آلودگی انسانی بود که در سال 1344 توسط دکتر معین ارائه گردید و پیشنهاد وجود چرخه این انگل را در حیات وحش ایران مطرح نمود. بعد از این گزارش، بررسی های متعددی د رحیوانات وحشی نقاط مختلف کشور به ویژه استا نهای شمالی انجام گرفت. در ایران در یافته های اخیر از جوندگان آلوده و پستانداران کوچک در حیات وحش مازندران، گیلان، گرگان، اصفهان، بندر عباس، خوزستان و اردبیل گزارش شده است و می تواند تهدید جدی برای اکثر گوشتخواران و انسان باشد. اولین گزارش ابتلای گروهی به تریشینوزیس در سال 1387به دنبال مصرف گوشت گراز آلوده به تریشین در یک خانواده بود که از گوشت گراز استفاده کرده بودند. تریشینلا بریتووی مهمترین گونه مشترکی است که حیوانات وحشی ایران را متأثرکرده است. از آنجایی که در شمال شرقی ایران هیچ گونه گزارشی مبنی بر آلودگی با تریشینلا در دسترس نیست، مطالعه حاضر با انجام نمونه برداری از بافتهای عضلانی 120 سگ ولگرد، 26 گراز وحشی، 25 جونده، 2 روباه و 2 کفتار صید شده در شهرستان مشهد در خراسان رضوی ایران انجام پذیرفت. با کاربرد روش هضم مصنوعی و روش فشرده سازی، لارو تریشینلا در 2 سگ ولگرد شناسایی شد. تمامی لاروها با کاربرد روش multiplex PCR تریشینلا بریتووی تشخیص داده شد. در این مطالعه ما برای اولین بار تریشینلا بریتووی را در سگ ولگرد شناسایی کردیم.

کلمات کلیدی

, تریشینلوزیس , حیات وحش, استان خراسان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1027075,
author = {برجی, حسن and صادقی, حمید and رزمی, غلامرضا},
title = {بررسی پراکندگی تریشینلا در حیوانات حیات وحش استان خراسان رضوی},
booktitle = {همایش سراسری بیماریهای مشترک اسنان و حیوان},
year = {2012},
location = {بجنورد, ايران},
keywords = {تریشینلوزیس -حیات وحش-استان خراسان رضوی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی پراکندگی تریشینلا در حیوانات حیات وحش استان خراسان رضوی
%A برجی, حسن
%A صادقی, حمید
%A رزمی, غلامرضا
%J همایش سراسری بیماریهای مشترک اسنان و حیوان
%D 2012

[Download]