پنجمین کنفرانس داده کاوی ایران، دانشگاه صنعتی امیر کبیر , 2011-12-13

عنوان : ( مدلسازی و مانیتورینگ لحظه ای راندمان بویلر نیروگاه حرارتی فولاد مبارکه با استفاده از تکنیک های داده کاوی )

نویسندگان: مهدی پارسا , علی وحیدیان کامیاد , محمدباقر نقیبی سیستانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مانیتورینگ و مدلسازی راندمان در بویلرهای نیروگاه های حرارتی نقش بسیار مهمی را در ارزیابی عملکرد و تنظیم پارامترهای سیستم کنترل ایفا می کند. سیستم بویلر یک سیستم چندورودی چندخروجی، غیرخطی با تداخل زیاد و متغیر با زمان می باشد و به همین خاطر مدلسازی آن با استفاده از روشهای کلاسیک مشکل بوده و معمولا دارای اعتبار پایینی می باشد. از آنجایی که سیستم های کنترل توزیع شده به طور گسترده در نیروگاه ها مورد استفاده قرار می گیرند، داده های مربوط به پارامترهای بویلر جمع آوری و ذخیره می شوند به همین خاطر استفاده از تکنیک های داده کاوی یک روش موثر در توصیف وضعیتهای طبیعی و مدلسازی پارامترهای مختلف بویلر می باشد. به منظور محاسبه راندمان بویلر نیاز به سنسورهای آنالیز دود خروجی از بویلر جهت اندازه گیری پارامترهای مختلف می باشد که اغلب این سنسورها حساس بوده و نیاز به کالیبراسیون دوره ای و در صورت نیاز تعویض دارند که این عوامل باعث صرف هزینه و وقت زیادی در سیستم می شود. از این رو در این مقاله با استفاده از تکنیک های داده کاوی راندمان بویلر نیروگاه حرارتی فولادمبارکه به صورت لحظه ای مدلسازی شده و خروجی مدل توسط سیستم مانیتورینگ نیروگاه نمایش داده می شود. از مزیتهای مدل ارایه شده می توان به عدم نیاز به خروجیهای سنسور آنالیز دود و مدلسازی راندمان براساس سایر پارامترهای بویلر، دستیابی به یک رابطه ساده که قابل پیاده سازی با سیستم مانیتورینگ موجود در نیروگاه می باشد و دقت مناسب مدل اشاره کرد.

کلمات کلیدی

, بویلر, داده کاوی, راندمان, مدلسازی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1027104,
author = {پارسا, مهدی and وحیدیان کامیاد, علی and نقیبی سیستانی, محمدباقر},
title = {مدلسازی و مانیتورینگ لحظه ای راندمان بویلر نیروگاه حرارتی فولاد مبارکه با استفاده از تکنیک های داده کاوی},
booktitle = {پنجمین کنفرانس داده کاوی ایران، دانشگاه صنعتی امیر کبیر},
year = {2011},
location = {تهران, ايران},
keywords = {بویلر، داده کاوی، راندمان،مدلسازی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مدلسازی و مانیتورینگ لحظه ای راندمان بویلر نیروگاه حرارتی فولاد مبارکه با استفاده از تکنیک های داده کاوی
%A پارسا, مهدی
%A وحیدیان کامیاد, علی
%A نقیبی سیستانی, محمدباقر
%J پنجمین کنفرانس داده کاوی ایران، دانشگاه صنعتی امیر کبیر
%D 2011

[Download]