مدل سازی در مهندسی, دوره (7), شماره (17), سال (2009-10) , صفحات (1-11)

عنوان : ( مدلسازی مهاربندهای مقید شده در برابر کمانش تحت اثر بارهای دینامیکی )

نویسندگان: هاشم شریعتمدار , حسین عباس زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله، روشی کاربردی وکارا جهت مدلسازی دقیق و همچنین تهیه یک مدل ساده از مهاربندهای مقاوم در برابر کمانش ارائه شده است. ابتدا اجزاء تشکیل دهنده مهاربندهای کمانش ناپذیر معرفی گردید. یک نمونه کامل آزمایشگاهی از این نوع مهاربند در نرم افزار اجزاء محدود ANSYS با در نظر گرفتن تمامی مواد مورد استفاده مدلسازی شد (مدل کامل). صحت اعتبار مدل کامل پس از مقایسه نتایج تحلیل دینامیکی غیر خطی با نتایج آزمایشگاهی نمونه واقعی تأیید گردید. مدل ساده مورد نظر که شامل فولاد هسته و فنر می باشد پیشنهاد، ساخته، تحلیل و مورد ارزیابی قرار گرفت . در ادامه روشی برای یافتن سختی فنر ارائه گردید. در نهایت مشخص شد که وجود فنر مانع از کمانش هسته شده و علاوه بر آن هر اندازه مش بندی المانهای محدود ریزتر باشد مقدار ثابت فنر کوچکتری به دست می آید. مقایسه رفتاری نشان می دهد که تطابق خوبی بین منحنی های هیسترزیس آزمایشگاهی و تحلیلی (مدل کامل و ساده) وجود دارد بطوریکه اختلاف نتایج نرم افزاری با نتایج آزمایشگاهی کمتر ازپنج درصد می باشد.

کلمات کلیدی

, مهاربند کمانش ناپذیر , مدلسازی , هسته- فنر , تحلیل دینامیکی غیرخطی , مش بندی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1027105,
author = {شریعتمدار, هاشم and عباس زاده, حسین},
title = {مدلسازی مهاربندهای مقید شده در برابر کمانش تحت اثر بارهای دینامیکی},
journal = {مدل سازی در مهندسی},
year = {2009},
volume = {7},
number = {17},
month = {October},
issn = {2008-4854},
pages = {1--11},
numpages = {10},
keywords = {مهاربند کمانش ناپذیر ، مدلسازی ،هسته- فنر ، تحلیل دینامیکی غیرخطی ، مش بندی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مدلسازی مهاربندهای مقید شده در برابر کمانش تحت اثر بارهای دینامیکی
%A شریعتمدار, هاشم
%A عباس زاده, حسین
%J مدل سازی در مهندسی
%@ 2008-4854
%D 2009

[Download]