نوزدهمین سمینار آنالیزریاضی و کاربردهای آن , 2011-02-19

Title : ( Double Derivations )

Authors: Shirin Hejazian , hussein mahdavian rad , Madjid Mirzavaziri ,

Citation: BibTeX | EndNote

We introduce double derivations and study some algebraic and automatic ar operatorsse linecontinuity of the

Keywords

, derivation, double
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1027113,
author = {Hejazian, Shirin and Mahdavian Rad, Hussein and Mirzavaziri, Madjid},
title = {Double Derivations},
booktitle = {نوزدهمین سمینار آنالیزریاضی و کاربردهای آن},
year = {2011},
location = {بابلسر, IRAN},
keywords = {derivation; double derivation},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T Double Derivations
%A Hejazian, Shirin
%A Mahdavian Rad, Hussein
%A Mirzavaziri, Madjid
%J نوزدهمین سمینار آنالیزریاضی و کاربردهای آن
%D 2011

[Download]