دومین همایش بازنگری روابط ایران وکشورهای آسیای مرکزی , 2010-10-26

عنوان : ( آینده شناسی جهت گیری سیاست خارجی ایران در پنج کشور آسیای مرکزی(کاربست مدلswotدر رفتارشناسی روابط خارجی) )

نویسندگان: محسن خلیلی , محمدجواد رنجکش , سوده خسروی , لیلا دستغیب , میمنت عطاریانی , علی کافیان صفری , سمیّه نیّر ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پیش بینی روندهای آینده برپایه آگاهی های موجود، در علوم اجتماعی ، اندک اندک رواج یافته است.

کلمات کلیدی

, آینده شناسی, کاربردی بودن/میان رشته ای, سیاست خارجی , مدل SWOT, رفتار خارجی ایران
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1027136,
author = {خلیلی, محسن and رنجکش, محمدجواد and خسروی, سوده and دستغیب, لیلا and عطاریانی, میمنت and کافیان صفری, علی and نیّر, سمیّه},
title = {آینده شناسی جهت گیری سیاست خارجی ایران در پنج کشور آسیای مرکزی(کاربست مدلswotدر رفتارشناسی روابط خارجی)},
booktitle = {دومین همایش بازنگری روابط ایران وکشورهای آسیای مرکزی},
year = {2010},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {آینده شناسی،کاربردی بودن/میان رشته ای،سیاست خارجی ،مدل SWOT، رفتار خارجی ایران},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T آینده شناسی جهت گیری سیاست خارجی ایران در پنج کشور آسیای مرکزی(کاربست مدلswotدر رفتارشناسی روابط خارجی)
%A خلیلی, محسن
%A رنجکش, محمدجواد
%A خسروی, سوده
%A دستغیب, لیلا
%A عطاریانی, میمنت
%A کافیان صفری, علی
%A نیّر, سمیّه
%J دومین همایش بازنگری روابط ایران وکشورهای آسیای مرکزی
%D 2010

[Download]