همایش ملی فضای مجازی و سیاست , 2011-10-26

عنوان : ( فناوری های ارتباطی/ اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران و تحولات منطقه ای در خاورمیانه )

نویسندگان: محمدجواد رنجکش , حمیدرضا کشاورز ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده گسترش روز افزون فناوری های ارتباطی در سالهای اخیر، تعاملات عرصه سیاسی را نیز تحت تاثیر خود قرار داده است. بر این اساس کشورها می کوشند تا با بهره گیری از این ابزارهای نرم افزارانه در روابط خارجی خود تعاملات و شرایط بین المللی را به سود خود تغییر دهند. جمهوری اسلامی ایران نیز به عنوان کشوری مهم و استراتژیک در منطقه خاورمیانه که همواره پس از پیروزی انقلاب اسلامی به دنبال اشاعه فرهنگ و دیدگاههای اسلامی و انقلابی خود به سایر کشورها بوده است همواره در پی بهره گیری از این وسایل ارتباطی جهت دست یابی به اهداف خود گام برداشته است؛ در این راستا می توان به راه اندازی شبکه های رسانه ای ، پذیرش دانشجویان خارجی در دانشگاههای ایران و یا تاسیس بنیادهای فرهنگی از قبیل بنیاد فارابی جهت صدور فرهنگ انقلابی ایران نام برد. در ماههای اخیر با توجه به شکل گیری جنبش های مردمی در کشورهای عربی خاورمیانه زمینه برای حضور هر چه فعالتر فضای رسانه ای و شبکه های ارتباطی و اطلاع رسانی جمهوری اسلامی ایران برای هدایت و سمت دهی به این جنبش ها در راستای منافع و موقعیت منطقه ای ایران فراهم گردیده است. در این مقاله ابتدا به معرفی شبکه ها و رسانه هایی که عهده دار صدور ارزش های اسلامی و انقلابی ایران هستند پرداخته و سپس به بررسی نقش این رسانه ها و شبکه های اطلاعاتی در هدایت جنبش های شکل گرفته در کشورهای عربی خاورمیانه(2011 -2010) خواهیم پرداخت.

کلمات کلیدی

, واژگان کلیدی: تکنولوژی های ارتباطی, رسانه های جمعی, جمهوری اسلامی ایران, تحولات منطقه ای, خاورمیانه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1027138,
author = {رنجکش, محمدجواد and کشاورز, حمیدرضا},
title = {فناوری های ارتباطی/ اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران و تحولات منطقه ای در خاورمیانه},
booktitle = {همایش ملی فضای مجازی و سیاست},
year = {2011},
location = {تبریز, ايران},
keywords = {واژگان کلیدی: تکنولوژی های ارتباطی، رسانه های جمعی، جمهوری اسلامی ایران، تحولات منطقه ای، خاورمیانه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T فناوری های ارتباطی/ اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران و تحولات منطقه ای در خاورمیانه
%A رنجکش, محمدجواد
%A کشاورز, حمیدرضا
%J همایش ملی فضای مجازی و سیاست
%D 2011

[Download]