همایش ملی فضای مجازی و سیاست , 2011-10-26

عنوان : ( تحولات فناورانه و تغییر ماهیت و مفهوم جنگ در روابط بین الملل )

نویسندگان: محمدجواد رنجکش , حمیدرضا کشاورز ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اجتماع/ همپیوندی و خشونت/منازعه از ویژگی ها و بارزه های همزاد جوامع انسانی در طول تاریخ بشمار می آیند. جنگ به عنوان آشکارترین و شدیدترین مرحله و تجلی خشونت در سطوح گوناگون فروملی، ملی ، محلی و بین المللی وجود داشته ، دارد و متاسفانه خواهد داشت . فارغ از اشکال و سائقه های گوناگون جنگها ، دو ویزگی نابودی دشمن و شکستن اراده مقاومت حریف در طول تاریخ از زمره اهداف و لوازم و تبعات جنگها بشمار می رفته که با عنایت به تحولات فکری /فناورانه ، اولی تاحدی ضعیف و دومی به قوت خود پابرجاست. اگر جهت تحقق و جامه عمل پوشیدن به اهداف برگفته ، استفاده از تجهیزات و ابزارهای سخت افزاری و حضور فیزیکی و نزدیک طرفین جنگ تا پیش از چند دهه گذشته ، امری لازم و بایسته و تلفات جانی ،لاجرم ، جزیی از صحنه کشاکش حریفان بود ، اما امروزه بواسطه پیشرفتهای فناورانه/نرم افزارگونه در ابزار جنگ ، شاهد جنگ هایی هستیم که با بارزه هایی چون کنترل از راه دور ، حتی الامکان حذف یا دور نگه داشتن عوامل انسانی از صحنه نبرد ، کاربرد فناوری های پیشرفته و اخلال در سامانه های مالی /اقتصادی/اطلاعاتی/نظامی یکدیگر مشخص می شوند. استفاده از فناوری های رسانه ای ، نرم افزارهای ویرانگر ، ویروس های اینترنتی ، شبیه سازی های رایانه ای ، جنگ افزارهای بدون سرنشین و همه وهمه در تبدیل پدیده جنگ به امری مجازی در روابط گروهها و اجتماعات بشری بخصوص در سطح بین الملل نقش قابل توجهی دارند. هدف این مقاله نیز بررسی آثار مجازی شدن جنگها در پرتو پیشرفت های فناورانه می باشد.

کلمات کلیدی

, واژه های مهم : جنگ , ابزارهای نظامی , فناوری , مجازی شدن
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1027140,
author = {رنجکش, محمدجواد and کشاورز, حمیدرضا},
title = {تحولات فناورانه و تغییر ماهیت و مفهوم جنگ در روابط بین الملل},
booktitle = {همایش ملی فضای مجازی و سیاست},
year = {2011},
location = {ايران},
keywords = {واژه های مهم : جنگ ، ابزارهای نظامی ، فناوری ، مجازی شدن},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تحولات فناورانه و تغییر ماهیت و مفهوم جنگ در روابط بین الملل
%A رنجکش, محمدجواد
%A کشاورز, حمیدرضا
%J همایش ملی فضای مجازی و سیاست
%D 2011

[Download]