همایش نظریه پردازی اسلامی-ایرانی روابط بین الملل , 2011-12-18

عنوان : ( بررسی دلایل عدم بازتولید نظریه روابط‌بین‌الملل اسلامی در دوران معاصر؛ با عنایت به اندیشه‌های اندیشمندان سیاسی در اسلام )

نویسندگان: محمدجواد رنجکش , حمیدرضا کشاورز , ریخانه درخشان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نظریه پردازی در حوزه روابط بین الملل

کلمات کلیدی

, نظریه پردازی, روابط بین الملل, اسلام, اندیشه های سیاسی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1027141,
author = {رنجکش, محمدجواد and کشاورز, حمیدرضا and ریخانه درخشان},
title = {بررسی دلایل عدم بازتولید نظریه روابط‌بین‌الملل اسلامی در دوران معاصر؛ با عنایت به اندیشه‌های اندیشمندان سیاسی در اسلام},
booktitle = {همایش نظریه پردازی اسلامی-ایرانی روابط بین الملل},
year = {2011},
location = {تهران, ايران},
keywords = {نظریه پردازی،روابط بین الملل، اسلام، اندیشه های سیاسی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی دلایل عدم بازتولید نظریه روابط‌بین‌الملل اسلامی در دوران معاصر؛ با عنایت به اندیشه‌های اندیشمندان سیاسی در اسلام
%A رنجکش, محمدجواد
%A کشاورز, حمیدرضا
%A ریخانه درخشان
%J همایش نظریه پردازی اسلامی-ایرانی روابط بین الملل
%D 2011

[Download]