نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک , 2011-05-10

عنوان : ( ایزولاسیون فعال ارتعاشات توسط محرکهای اینرسی و با استفاده از الگوریتم PSO )

نویسندگان: علی اکبر اکبری , امین ثقفی , ایمان ثقفی , سعید فرساد ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ایزولاسیون فعال یک روش مؤثر در کنترل ارتعاشات ناخواسته وارده بر سیستم ها و تجهیزات می باشد.در این پژوهش ایزولاسیون فعال ارتعاشات به کمک محرک های اینرسی بررسی می شود. یک مدل ارتعاشی با استفاده از محرک های اینرسی طراحی و سپس کنترل فعالی به صورت فیدبک ثابت خروجی و با استفاده از معیار کنترل H∞ ارائه می گردد. این معیار به صورت یک تابع هزینه ارائه و بهینه سازی مسأله توسط الگوریتم Particle Swarm Optimization (PSO) که یک الگوریتم مؤثر در حل مسائل بهینه سازی است انجام می گیرد. در خاتمه نتایج حاصل از این شبیه سازی ها ارائه می شود.

کلمات کلیدی

, کنترل فعال, ایزولاسیون, محرک اینرسی, الگوریتم PSO
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1027154,
author = {اکبری, علی اکبر and ثقفی, امین and ایمان ثقفی and سعید فرساد},
title = {ایزولاسیون فعال ارتعاشات توسط محرکهای اینرسی و با استفاده از الگوریتم PSO},
booktitle = {نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک},
year = {2011},
location = {بیرجند, ايران},
keywords = {کنترل فعال، ایزولاسیون، محرک اینرسی، الگوریتم PSO},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ایزولاسیون فعال ارتعاشات توسط محرکهای اینرسی و با استفاده از الگوریتم PSO
%A اکبری, علی اکبر
%A ثقفی, امین
%A ایمان ثقفی
%A سعید فرساد
%J نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک
%D 2011

[Download]