چهارمین همایش علوم علف های هرز ایران , 2012-02-06

عنوان : ( تاثیر علف هرز انگلی گل جالیز(Orobanch aegyptica)و برخی روش های موثر در کنترل آن بر خصوصیات فتوسنتز در گوجه فرنگی(Lycopersicon esculentum )

نویسندگان: کبری اروجی , محمدحسن راشدمحصل , پرویز رضوانی مقدم , مهدی نصیری محلاتی , زینب اورسجی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

علفهای هرز انگلی قادرند

کلمات کلیدی

اوره
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1027164,
author = {اروجی, کبری and راشدمحصل, محمدحسن and رضوانی مقدم, پرویز and نصیری محلاتی, مهدی and اورسجی, زینب},
title = {تاثیر علف هرز انگلی گل جالیز(Orobanch aegyptica)و برخی روش های موثر در کنترل آن بر خصوصیات فتوسنتز در گوجه فرنگی(Lycopersicon esculentum},
booktitle = {چهارمین همایش علوم علف های هرز ایران},
year = {2012},
location = {اهواز, ايران},
keywords = {اوره},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر علف هرز انگلی گل جالیز(Orobanch aegyptica)و برخی روش های موثر در کنترل آن بر خصوصیات فتوسنتز در گوجه فرنگی(Lycopersicon esculentum
%A اروجی, کبری
%A راشدمحصل, محمدحسن
%A رضوانی مقدم, پرویز
%A نصیری محلاتی, مهدی
%A اورسجی, زینب
%J چهارمین همایش علوم علف های هرز ایران
%D 2012

[Download]