چهارمین همایش علوم علف های هرز ایران , 2012-02-06

عنوان : ( دمای حداقل، بهینه و حداکثر جوانه زنی بذور تاج خروس ریشه قرمز (Amaranthus retroflexus) )

نویسندگان: ابراهیم کازرونی منفرد , پرویز رضوانی مقدم , مهدی نصیری محلاتی , سّمیه تکاسی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ککک

کلمات کلیدی

ککک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1027165,
author = {کازرونی منفرد, ابراهیم and رضوانی مقدم, پرویز and نصیری محلاتی, مهدی and تکاسی, سّمیه},
title = {دمای حداقل، بهینه و حداکثر جوانه زنی بذور تاج خروس ریشه قرمز (Amaranthus retroflexus)},
booktitle = {چهارمین همایش علوم علف های هرز ایران},
year = {2012},
location = {اهواز, ايران},
keywords = {ککک},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T دمای حداقل، بهینه و حداکثر جوانه زنی بذور تاج خروس ریشه قرمز (Amaranthus retroflexus)
%A کازرونی منفرد, ابراهیم
%A رضوانی مقدم, پرویز
%A نصیری محلاتی, مهدی
%A تکاسی, سّمیه
%J چهارمین همایش علوم علف های هرز ایران
%D 2012

[Download]