اقتصاد پولی، مالی, دوره (1), شماره (1), سال (2011-4) , صفحات (102-120)

عنوان : ( بررسی تأثیر نسبت‌های مالی بر پیش بینی سود شرکت و بازده سهام )

نویسندگان: محمد مهرآیین , جواد بقائی راوری , محمدحسین همایونی راد ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تصمیمگیری بهینه در بازارهای اوراق بهادار و سهام نیازمند برخورداری از ابزارها و فنون مناسب برای تحلیل و انتخاب بهترین گزینه‌های سرمایه‌گذاری است. در این بین صورت‌های مالی شرکت‌ها از جمله مهم‌ترین اطلاعات مالی برای تحلیل بنیادی سهام شرکت‌ها است. پژوهش حاضر با مبنا قراردادن اطلاعات بنیادی در صورت‌های مالی شرکت‌ها، تلاش نموده است تا اثر بخشی 10 مورد از مهم‌ترین نسبت‌های مالی را در پیش‌بینی بازده آتی و سود آتی 252 شرکت از شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران که اطلاعات مالی آنها در یک دوره 6 ساله (1385-1380) در دسترس بوده است را آزمون نماید. یافته‌های پژوهش نشان داده است که نسبت‌های سود‌آوری و نسبت‌های فعالیت می‌توانند پیش‌بینی‌کننده مناسبی برای بازده آتی سهام در بورس اوراق بهادار تهران باشند. با این حال ارتباط معنی‌داری میان نسبت‌های مالی و سود آتی نشان داده نشده است که احتمالاً ناشی از هموار‌سازی سود در شرکت‌های ایرانی است.

کلمات کلیدی

, شاخص‌های بنیادی, بازده آتی سود آتی, سرمایه‌گذاری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1027178,
author = {مهرآیین, محمد and بقائی راوری, جواد and همایونی راد, محمدحسین},
title = {بررسی تأثیر نسبت‌های مالی بر پیش بینی سود شرکت و بازده سهام},
journal = {اقتصاد پولی، مالی},
year = {2011},
volume = {1},
number = {1},
month = {April},
issn = {2251-8452},
pages = {102--120},
numpages = {18},
keywords = {شاخص‌های بنیادی، بازده آتی سود آتی، سرمایه‌گذاری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تأثیر نسبت‌های مالی بر پیش بینی سود شرکت و بازده سهام
%A مهرآیین, محمد
%A بقائی راوری, جواد
%A همایونی راد, محمدحسین
%J اقتصاد پولی، مالی
%@ 2251-8452
%D 2011

[Download]