اولین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین نگهداشت انرژی , 2011-12-18

عنوان : ( برآورد تقاضای انرژی مفید گرمایش محیط به تفکیک گروه های هزینه ای (مطالعه موردی: شهر مشهد) )

نویسندگان: تقی ابراهیمی سالاری , مینا محتشمی , نرگس صالح نیا , سیده عاطفه ضیائی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در کشور ما بخش‌های غیر مولد (خانگی و تجاری) بیش از یک سوم مصرف انرژی نهایی در کشور را تشکیل می دهد که از این میزان 70% آن مربوط به بخش گرمایش است. این امر ضرورت توجه به مصرف انرژی در این بخش ها و اتخاذ راهکارهای مناسب برای جلوگیری از اتلاف و مصرف بی‌رویه انرژی، به خصوص در بخش گرمایش محیط را نشان می دهد. در ایران به دلیل پایین بودن قیمت حامل‌های انرژی، نوسانات قیمت آنها تأثیر بسزایی بر جایگزینی تکنولوژی برتر از حیث مصرف انرژی نداشته است و با توجه به اینکه پیشرفت های فنی و نوآوری تکنولوژیکی اثرات زیادی را روی تقاضای انرژی گذاشته اند، به نظر می رسد که استفاده از مدل های اقتصاد سنجی برای پیش بینی تقاضای انرژی آینده با خطای زیادی همراه باشد. لذا در این پژوهش برای برآورد تقاضای انرژی مفید گرمایشی در بخش خانگی شهر مشهد، درغالب گروه های مختلف درآمدی، از مدل شبیه سازی مصرف MADE-II استفاده شده است و محاسبات به روش بار حرارتی و ضریب انتقال حرارت عملکردی دیوارهای خارجی ساختمان و نیز با استفاده از اطلاعات آماری سال 1388 شهر مشهد صورت گرفته است که بر اساس آن می توان سیاست های مناسبی را جهت بهبود الگوی تقاضای انرژی در پیش گرفت.

کلمات کلیدی

, انرژی مفید, گرمایش, MADE, II , مشهد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1027205,
author = {ابراهیمی سالاری, تقی and محتشمی, مینا and صالح نیا, نرگس and ضیائی, سیده عاطفه},
title = {برآورد تقاضای انرژی مفید گرمایش محیط به تفکیک گروه های هزینه ای (مطالعه موردی: شهر مشهد)},
booktitle = {اولین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین نگهداشت انرژی},
year = {2011},
location = {تهران, ايران},
keywords = {انرژی مفید- گرمایش- MADE-II - مشهد},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T برآورد تقاضای انرژی مفید گرمایش محیط به تفکیک گروه های هزینه ای (مطالعه موردی: شهر مشهد)
%A ابراهیمی سالاری, تقی
%A محتشمی, مینا
%A صالح نیا, نرگس
%A ضیائی, سیده عاطفه
%J اولین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین نگهداشت انرژی
%D 2011

[Download]