اولین همایش سراسری اقتصاد , 2011-11-23

عنوان : ( صادرات گاز ایران، چالش ها و فرصت ها (با تأکید بر بازار گاز اروپا) )

نویسندگان: تقی ابراهیمی سالاری , نسرین خراسانی , سمیه سلیمانی نژاد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده امروزه گاز از مهم ترین حامل های انرژی محسوب می شود.با توجه به وابستگی 85 درصدی اتحادیه اروپا به واردات گاز در سال 2030 یکی از بازارهایی که ایران به عنوان دومین دارنده ذخایر گاز جهان می تواند با حضور در آن زمینه رشد اقتصادی بیشتر کشور را فراهم آورد بازار گاز اروپاست؛ که در این میان رقیب اصلی ایران روسیه می باشد. در این مقاله دو سناریو برای حضور ایران در بازارگاز اروپا در سال 2030 بر اساس گزارش IEAمطرح شده است. در سناریوی اول در صورت صدور 100 درصد مازاد گاز روسیه به اروپا سهم 2 درصدی برای ایران بدست می آید. در سناریوی دوم با صدور 70 درصد مازاد گاز روسیه به اروپا سهم 11 درصدی برای ایران باقی می ماند. میزان گاز صادراتی ایران طبق پیش بینی IEA در سال 2030، 9/56 میلیارد متر مکعب می باشد که ارزش صادراتی برای هیچکدام از دو طرف ندارد. اما بر طبق سند چشم انداز 1404، با اجرای برنامه های مدیریت تولید و اصلاح مصرف انرژی در کشور و رفع چالش ها در زمینه صادرات گاز به اروپا میزان گاز صادراتی ایران، 146 میلیارد متر مکعب می باشد؛ که با صدور نیمی از این مازاد به اتحادیه اروپا قادر به کسب 14 درصد از بازار گاز اتحادیه اروپا خواهد بود.

کلمات کلیدی

, صادرات گاز, بازار گاز اروپا, تجارت گاز, چالش ها و فرصت ها
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1027209,
author = {ابراهیمی سالاری, تقی and خراسانی, نسرین and سلیمانی نژاد, سمیه},
title = {صادرات گاز ایران، چالش ها و فرصت ها (با تأکید بر بازار گاز اروپا)},
booktitle = {اولین همایش سراسری اقتصاد},
year = {2011},
location = {تهران, ايران},
keywords = {صادرات گاز، بازار گاز اروپا، تجارت گاز، چالش ها و فرصت ها},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T صادرات گاز ایران، چالش ها و فرصت ها (با تأکید بر بازار گاز اروپا)
%A ابراهیمی سالاری, تقی
%A خراسانی, نسرین
%A سلیمانی نژاد, سمیه
%J اولین همایش سراسری اقتصاد
%D 2011

[Download]