چهارمین همایش مالیه شهرداری، مشکلات و راهکارها , 2012-01-04

عنوان : ( نقش دولت در تامین مالی احیای بافت‌های فرسوده )

نویسندگان: محمدرضا لطفعلی پور , ملیحه آشنا , مریم ذبیحی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

دولت در کنار شهر داری می تواند نقش تعیین کننده ای در تسریع طرح های تامین مای بافت های فرسوده شهری داشته باشد.

کلمات کلیدی

, منابع مالی, بافت فرسوده, دولت, پروژه های توسعه شهری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1027245,
author = {لطفعلی پور, محمدرضا and ملیحه آشنا and ذبیحی, مریم},
title = {نقش دولت در تامین مالی احیای بافت‌های فرسوده},
booktitle = {چهارمین همایش مالیه شهرداری، مشکلات و راهکارها},
year = {2012},
location = {تهران, ايران},
keywords = {منابع مالی،بافت فرسوده، دولت، پروژه های توسعه شهری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T نقش دولت در تامین مالی احیای بافت‌های فرسوده
%A لطفعلی پور, محمدرضا
%A ملیحه آشنا
%A ذبیحی, مریم
%J چهارمین همایش مالیه شهرداری، مشکلات و راهکارها
%D 2012

[Download]