سی امین گرد همائی علوم زمین , 2012-02-20

عنوان : ( تحلیل سیستم شکستگی های مرتبط با گسل کارده (شمال مشهد) )

نویسندگان: زهره سلیمانی , فرزین قائمی , فرخ قائمی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

محدوده مورد مطالعه از نظر تقسیم بندی ساختاری ایران در زون کپه داغ جای دارد. این منطقه از سنگ های آهکی و دولومیتی سازند مزدوران و لایه های قرمز رنگ سازند نئوژن تشکیل شده است. گسلهای عمده منطقه روند شمال شمال غرب- جنوب جنوب شرقی دارند که گسل مورد مطالعه نیز از همین روند تبعیت کرده و رسوبات نئوژن و مزدوران را تحت تاثیر قرار داده است و رسوبات نرم و قرمز نئوژن را روی آهک ضخیم لایه مزدوران رانده است . مطالعات صحرایی و بررسی های انجام شده با استفاده از درزه نگاری مشخص می دارد که گسل دارای شیب عمومی به سمت جنوب تا جنوب غرب است. اهمیت این گسل در نزدیکی آن به مناطق مسکونی و عبور آن از تاج سد کارده می باشد.چرا که در امتداد شمال غربی آن سد و روستای کارده واقع شده است .

کلمات کلیدی

, گسل کارده, مشهد, سد کارده, درزه نگاری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1027273,
author = {سلیمانی, زهره and قائمی, فرزین and فرخ قائمی},
title = {تحلیل سیستم شکستگی های مرتبط با گسل کارده (شمال مشهد)},
booktitle = {سی امین گرد همائی علوم زمین},
year = {2012},
location = {تهران, ايران},
keywords = {گسل کارده، مشهد،سد کارده،درزه نگاری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تحلیل سیستم شکستگی های مرتبط با گسل کارده (شمال مشهد)
%A سلیمانی, زهره
%A قائمی, فرزین
%A فرخ قائمی
%J سی امین گرد همائی علوم زمین
%D 2012

[Download]