دومین کنفرانس انرژی های تجدیدپذیر و تولید پراکنده ایران , 2012-03-07

عنوان : ( تولید الکتریسیته با استفاده از رسوب رودخانه آب شیرین در پیل سوختی میکروبی رسوبی )

نویسندگان: محمّدعلی غازی آذری , رضا قشلاقی , محمود اخوان مهدوی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پیل سوختی میکروبی رسوبی (SMFC) به وسیله اکسیداسیون مواد آلی و ترکیبات موجود در رسوبات دریاها و رودخانه ها تولید الکتریسته می کند. در این تحقیق عملکرد یک SMFC در مقیاس آزمایشگاهی در دو حالت هوادهی و غیر هوادهی مورد بررسی قرار گرفت. هیچ گونه سوبسترای اضافه نظیر گلوکز و استات استفاده نشد. میزان هوادهی در حالت هوادهی حدودLit.min-1 0.2 بود.ولتاژ به دست آمده در حالت هوادهی مقدار بیشتری داشت. ماکزیمم ولتاژ بدست آمده در حالت هوادهیmV 299/1 و در حالت غیر هوادهیmV 77/33 بدست آمد که نشاندهنده 74% عملکرد بهتر پیل در حالت هوادهی است.

کلمات کلیدی

, پیل سوختی میکروبی, رسوب, هوادهی, ولتاژ تولیدی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1027282,
author = {غازی آذری, محمّدعلی and قشلاقی, رضا and اخوان مهدوی, محمود},
title = {تولید الکتریسیته با استفاده از رسوب رودخانه آب شیرین در پیل سوختی میکروبی رسوبی},
booktitle = {دومین کنفرانس انرژی های تجدیدپذیر و تولید پراکنده ایران},
year = {2012},
location = {تهران, ايران},
keywords = {پیل سوختی میکروبی، رسوب، هوادهی، ولتاژ تولیدی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تولید الکتریسیته با استفاده از رسوب رودخانه آب شیرین در پیل سوختی میکروبی رسوبی
%A غازی آذری, محمّدعلی
%A قشلاقی, رضا
%A اخوان مهدوی, محمود
%J دومین کنفرانس انرژی های تجدیدپذیر و تولید پراکنده ایران
%D 2012

[Download]