دومین کنفرانس انرژی های تجدیدپذیر و تولید پراکنده ایران , 2012-03-07

عنوان : ( ارئه ی مدل شبکه ی متابولیکی میکروارگانیسم سودوموناس ائروجینوزا برای کاربرد در پیل های سوختی میکروبی )

نویسندگان: زهرا حیدری , رضا قشلاقی , محمود اخوان مهدوی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در یک پیل سوختی میکروبی، جریان الکتریسیته از فعالیت کاتالیستی میکروارگانیسم های بی هوازی تولید می شود. اما از آنجایی که مقدار جریان و بازده ی تولید کم می باشد بهینه سازی فرایند ضروری است. یکی از روش هایی که می توان به وسیله ی آن عملکرد سیستم را بهبود بخشید افزایش الکترون تولیدی توسط میکروارگانیسم می باشد. در این مقاله مسیرهای متابولیکی که سودوموناس ائروجینوزا - یکی از میکروارگانیسم های مورد استفاده در پیل های سوختی- برای تجزیه خوراک به صورت بی هوازی طی می کند، بررسی و مدل مربوط به آن ارایه شده است. از برنامه نویسی خطی برای بهینه سازی استفاده و نتایج حاصل از مدل با نتایج تجربی حاصل از کار دیگر محققان مقایسه شد. پیش بینی مدل نسبت به واقعیت خطای کمی داشت که نشان دهنده ی قابل اعتماد بودن این مدل است و می توان از آن برای تحقیقات بیشتر استفاده نمود..

کلمات کلیدی

, آنالیز متابولیکی شار, پیل سوختی میکروبی, سودوموناس ائروجینوزا, مدل سازی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1027284,
author = {حیدری, زهرا and قشلاقی, رضا and اخوان مهدوی, محمود},
title = {ارئه ی مدل شبکه ی متابولیکی میکروارگانیسم سودوموناس ائروجینوزا برای کاربرد در پیل های سوختی میکروبی},
booktitle = {دومین کنفرانس انرژی های تجدیدپذیر و تولید پراکنده ایران},
year = {2012},
location = {تهران, ايران},
keywords = {آنالیز متابولیکی شار، پیل سوختی میکروبی، سودوموناس ائروجینوزا، مدل سازی.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارئه ی مدل شبکه ی متابولیکی میکروارگانیسم سودوموناس ائروجینوزا برای کاربرد در پیل های سوختی میکروبی
%A حیدری, زهرا
%A قشلاقی, رضا
%A اخوان مهدوی, محمود
%J دومین کنفرانس انرژی های تجدیدپذیر و تولید پراکنده ایران
%D 2012

[Download]