شناخت, دوره (5), شماره (63), سال (2012-3) , صفحات (81-98)

عنوان : ( خیال در اندیشه ی حازم القرطاجنی )

نویسندگان: احمد رضا حیدریان شهری , کلثوم صدیقی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

عنوان:خیال در اندیشه‌ی حازم القرطاجنی درباره ی خیال، تخییل و تخیّل بسیار سخن گفته‌ شده است، لغت شناسان، فیلسوفان و ناقدان عرب و غیر عرب، قدیم و جدید، آن را به اشکال مختلف تعریف کرده و در جایگاه های گوناگون به کار برده اند و بویژه شاعران از آن الهام گرفته‌اند که شاعر از الهه‌ی الهام بخشِ هنر که خود دختر حافظه است الهام می گیرد و تخیّل از تصاویری که در حافظه انباشته شده تغذیه می کند که در این زمینه معلّم اوّل (ارسطو) و استادش (افلاطون) هر یک نظر خاصّ خود را دارند امّا دیدگاه مسلمانان درباره‌ی خیال چیست؟ به نظر می رسد پژوهشی هرچند کوتاه درباره‌ی خیال، تخییل و تخیّل و سهم خیال در ساختمان شعر و بررسی دیدگاه بلاغت دانان مسلمان در این زمینه راهگشا باشد، از این رو مقاله‌ی حاضر، ابتدا به بررسی تأثیر پذیری یا عدم تأثیر پذیری مسلمانان از آراء ارسطویی و اندیشه های یونانی پرداخته و در ادامه به شکل تخصصی تر به نقد و تحلیل دیدگاه حازم القرطاجنی، ناقد و بلاغت دان برجسته ی قرن هفتم، درباره‌ی خیال پردازی (تخییل) و خیال انگیزی (تخیّل)، تفاوت های آنها، جایگاه خیال در شعر و چگونگی تأثیر آن پرداخته است.

کلمات کلیدی

, حازم القرطاجنی, خیال, شعر, محاکات
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1027286,
author = {حیدریان شهری, احمد رضا and صدیقی, کلثوم},
title = {خیال در اندیشه ی حازم القرطاجنی},
journal = {شناخت},
year = {2012},
volume = {5},
number = {63},
month = {March},
issn = {2008-7322},
pages = {81--98},
numpages = {17},
keywords = {حازم القرطاجنی، خیال، شعر، محاکات},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T خیال در اندیشه ی حازم القرطاجنی
%A حیدریان شهری, احمد رضا
%A صدیقی, کلثوم
%J شناخت
%@ 2008-7322
%D 2012

[Download]