پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات- Iranian Journal of Information Processing Management, دوره (27), شماره (2), سال (2012-1) , صفحات (255-285)

عنوان : ( شفافیت اطلاعات از منظر برنامه‌ریزان دولت الکترونیک )

نویسندگان: محمد مهرآیین , سعید مرتضوی , سیدحسین کاظمی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

فراد مختلف برداشت‌های متفاوتی از پدیده‌های یکسان دارند و وجود این ادراکات متفاوت پایه‌های متفاوتی را برای رفتار افراد شکل می‌دهند. در این مقاله، با بهره‌گیری از رویکرد کیفی و روش پدیدارنگاری، مفاهیم متفاوت مشارکت‌کنندگان (برنامه‌ریزان دولت الکترونیک) از پدیده شفافیت اطلاعات به‌وسیله مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته به‌دست آمده و مطابق با چارچوب روش پدیدارنگاری، در قالب هفت طبقه توصیفی متفاوت که نشان‌دهنده هفت مفهوم متفاوت از پدیده شفافیت اطلاعات هستند، ارائه شده است. گرایش بیشتر مشارکت‌کنندگان بر مفهوم \\\"دانای کل\\\" از شفافیت اطلاعات که متضمن تعیین یک‌سویه اطلاعات ارائه‌شده به کاربران سامانه دولت الکترونیک است، از جمله نکات عمده‌ای است که این مطالعه به آن دست یافته است که می‌تواند دال بر اقدامات منفرد نسبت به شفافیت اطلاعات در روند استقرار دولت الکترونیک در کشور باشد.

کلمات کلیدی

, دولت الکترونیک, شفافیت اطلاعات, پدیدارنگاری, برنامه ریزان,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1027320,
author = {مهرآیین, محمد and مرتضوی, سعید and سیدحسین کاظمی},
title = {شفافیت اطلاعات از منظر برنامه‌ریزان دولت الکترونیک},
journal = {پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات- Iranian Journal of Information Processing Management},
year = {2012},
volume = {27},
number = {2},
month = {January},
issn = {2251-8223},
pages = {255--285},
numpages = {30},
keywords = {دولت الکترونیک، شفافیت اطلاعات، پدیدارنگاری، برنامه ریزان،},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T شفافیت اطلاعات از منظر برنامه‌ریزان دولت الکترونیک
%A مهرآیین, محمد
%A مرتضوی, سعید
%A سیدحسین کاظمی
%J پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات- Iranian Journal of Information Processing Management
%@ 2251-8223
%D 2012

[Download]