36امین کنفرانس ریاضی ایران , 2005-09-10

Title : ( A UNIFIED APPROACH TO FRAMES )

Authors: S.H. AVAZZADEH , Rajab Ali Kamyabi Gol , Reihaneh Raisi Tousi ,

Access to full-text not allowed by authors

Citation: BibTeX | EndNote

بدیل موجک پیوسته و خاصیت مشخصه بردارهای موجک و گروههای سازگار

Keywords

, تبدیل موجک پیوسته , خاصیت مشخصه بردارهای موجک, گروههای
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1027328,
author = {S.H. AVAZZADEH and Kamyabi Gol, Rajab Ali and Raisi Tousi, Reihaneh},
title = {A UNIFIED APPROACH TO FRAMES},
booktitle = {36امین کنفرانس ریاضی ایران},
year = {2005},
location = {IRAN},
keywords = {تبدیل موجک پیوسته ، خاصیت مشخصه بردارهای موجک، گروههای سازگار},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T A UNIFIED APPROACH TO FRAMES
%A S.H. AVAZZADEH
%A Kamyabi Gol, Rajab Ali
%A Raisi Tousi, Reihaneh
%J 36امین کنفرانس ریاضی ایران
%D 2005

[Download]