دهمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران , 2011-03-01

عنوان : ( تحلیل جریان قابل تراکم با استفاده از روش حفظ انتروپی و روش حفظ انرژی جنبشی )

نویسندگان: محمود پسندیده فرد , علی جوادی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این مقاله، به معرفی روشهای حفظ انتروپی و مقایسه ی آنها با طرح (Kinetic Energy Preserving) انرژی جنبشی و KEP اتلاف مصنوعی اسکالر پرداخته است. جداسازی معادلات در روشهای به گونهای صورت میگیرد که بقای کلی کمیتهایی مثل انرژی جنبشی EP کل تایید شود. اگر در جریان شوک اتفاق بیفتد، اپراتورهای شوک به معادلات اضافه شده که مقدار تغییرات انتروپی و یا هر کمیت دیگر که بر اثر شوک رخ داده است، را محاسبه و به معادلات اضافه مینماید. برای این منظور، ابتدا جریان یک بعدی غیرلزج در داخل شیپورهی همگرا -واگرا مورد بررسی قرار گرفته است. سپس جریان دو بعدی غیرلزج در داخل کانال شامل برآمدگی با افزایش ،KEP و EP بررسی میشود. نتایج نشان میدهد که هر دو روش تعداد نقاط شبکه، حل دقیقتری را ارائه میکنند و برخلاف روشهای پیشین محدودیتی در افزایش تعداد نقاط ندارند.

کلمات کلیدی

, روش حفظ انتروپی, روش حفظ انرژی جنبشی, جداسازی معادلات بقا
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1027329,
author = {پسندیده فرد, محمود and جوادی, علی},
title = {تحلیل جریان قابل تراکم با استفاده از روش حفظ انتروپی و روش حفظ انرژی جنبشی},
booktitle = {دهمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران},
year = {2011},
location = {تهران, ايران},
keywords = {روش حفظ انتروپی- روش حفظ انرژی جنبشی- جداسازی معادلات بقا},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تحلیل جریان قابل تراکم با استفاده از روش حفظ انتروپی و روش حفظ انرژی جنبشی
%A پسندیده فرد, محمود
%A جوادی, علی
%J دهمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران
%D 2011

[Download]