اولین کنگره روان شناسی اجتماعی ایران , 2012-02-20

عنوان : ( بررسی رابطه اهمال کاری با کمال گرایی و خودکارآمدی در بین کارکنان بیمارستان شهر فراشبد )

نویسندگان: محمدسعید عبدخدائی , یونس فاتحی , فرزاد پور غلامی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بین اهمالکاری با کمال گرایی و خود کارآمدی کارکنان رابطه معنی داری وجود دارد

کلمات کلیدی

, اهمال کاری , کمال گرایی , خود کارآمدی , تفاوت های جنسی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1027352,
author = {عبدخدائی, محمدسعید and فاتحی, یونس and فرزاد پور غلامی},
title = {بررسی رابطه اهمال کاری با کمال گرایی و خودکارآمدی در بین کارکنان بیمارستان شهر فراشبد},
booktitle = {اولین کنگره روان شناسی اجتماعی ایران},
year = {2012},
location = {تهران, ايران},
keywords = {اهمال کاری - کمال گرایی - خود کارآمدی - تفاوت های جنسی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی رابطه اهمال کاری با کمال گرایی و خودکارآمدی در بین کارکنان بیمارستان شهر فراشبد
%A عبدخدائی, محمدسعید
%A فاتحی, یونس
%A فرزاد پور غلامی
%J اولین کنگره روان شناسی اجتماعی ایران
%D 2012

[Download]