اولین همایش ملی یافته های علوم شناختی در تعلیم و تربیت , 2011-11-23

عنوان : ( بررسی تفاوت های فردی در زمینه دقت،اضطراب و نگرش ریاضی و تاثیر آن بر عملکرد ریاضی فراگیران )

نویسندگان: سعید دانش آموز , سیدحسن علم الهدائی , فرزاد رادمهر ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از دغدغه های پژوهشگران تعلیم و تربیت، یادگیر ی معنادار ریاضی توسط فراگیران می باشد.لذا عواملی که بر عملکرد ریاضی فراگیران تاثیر می گذارد از اهمیت بالایی بر خوردار است.پژوهش های گذشته در زمینه آموزش ریاضی نشان داده است که فراگیران با اضطراب ریاضی بالا ، عملکرد ریاضی ضعیف تری در مقایسه با افراد با اضطراب ریاضی پایین از خود نشان داده اند. همچنین دانش آموزان با دقت و نگرش ریاضی بالا در مقایسه با افراد با نگرش و دقت ریاضی پایین به طور معناداری عملکرد ریاضی بهتری از خود نشان داده اند. روش تحقیق در این پژوهش میدانی است و 150 نمونه دانش آموزی در این پژوهش شرکت کرده اند.دانش آموزان از مقطع دوم راهنمایی شهرستان مشهد به طور تصادفی انتخاب شده اند. عملکرد ریاضی دانش آموزان با توجه به شاخصه های مختلف روانشناختی شان (اضطراب،دقت ، نگرش ریاضی) در این پژوهش مورد بررسی قرار می گیرند. یافته های پژوهش نشان دادند که عملکرد ریاضی دانش آموزان وابسته به سطح اضطراب ، دقت و نگرش ریاضی آنها می باشد.نتایج این پژوهش ، یافته های پژوهش های قبلی در زمینه آموزش ریاضی را تاییدمی کند.

کلمات کلیدی

, تفاوت های فردی , عملکرد ریاضی, نگرش ریاضی, دقت ریاضی, اضطراب
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1027388,
author = {دانش آموز, سعید and علم الهدائی, سیدحسن and رادمهر, فرزاد},
title = {بررسی تفاوت های فردی در زمینه دقت،اضطراب و نگرش ریاضی و تاثیر آن بر عملکرد ریاضی فراگیران},
booktitle = {اولین همایش ملی یافته های علوم شناختی در تعلیم و تربیت},
year = {2011},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {تفاوت های فردی -عملکرد ریاضی-نگرش ریاضی-دقت ریاضی- اضطراب ریاضی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تفاوت های فردی در زمینه دقت،اضطراب و نگرش ریاضی و تاثیر آن بر عملکرد ریاضی فراگیران
%A دانش آموز, سعید
%A علم الهدائی, سیدحسن
%A رادمهر, فرزاد
%J اولین همایش ملی یافته های علوم شناختی در تعلیم و تربیت
%D 2011

[Download]