بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی در قطر , 2011-05-15

عنوان : ( مقایسه داستان رستم و اسفندیار و ایلیاد و سرود 22 ایلیاد بر پایه الگوی لباو )

نویسندگان: محمدرضا پهلوان نژاد ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله دو داستان رستم و اسفندیار و ایلیاد و اودیسه بر پایه الگوی لباو مقایسه شدا است.

کلمات کلیدی

, رستم و اسفندیار , اگوی لباو , فضاسازی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1027399,
author = {پهلوان نژاد, محمدرضا},
title = {مقایسه داستان رستم و اسفندیار و ایلیاد و سرود 22 ایلیاد بر پایه الگوی لباو},
booktitle = {بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی در قطر},
year = {2011},
location = {دوحه, قطر},
keywords = {رستم و اسفندیار - اگوی لباو - فضاسازی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مقایسه داستان رستم و اسفندیار و ایلیاد و سرود 22 ایلیاد بر پایه الگوی لباو
%A پهلوان نژاد, محمدرضا
%J بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی در قطر
%D 2011

[Download]