نخستین کنگره تخصصی رسوب شناسی و چینه شناسی ایران , 2012-01-10

عنوان : ( نانواستراتیگرافی برش گازک واقع در غرب تاقدیس لهنا-ماهرود (جنوب شرق بیرجند) )

نویسندگان: فاطمه هادوی , احمدرضا خزاعی , فاطمه رضائی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مطالعه رسوبات کرتاسه فوقانی در برش گازک بر اساس نانوپلانکتون های آهکی مورد بررسی قرار گرفته است. رسوبات این برش 713 متر ضخامت داشته و لیتولوژی آن شامل شیل های سیلتی خاکستری و سبز رنگ و رگه هایی از دایک می باشد. بر پایه این بررسی 20 جنس و 34 گونه از 12 خانواده شناسایی شدند.

کلمات کلیدی

, نانواستراتیگرافی, برش گازک, لهنا, ماهرود, بیرجند, کرتاسه فوقانی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1027421,
author = {هادوی, فاطمه and احمدرضا خزاعی and رضائی, فاطمه},
title = {نانواستراتیگرافی برش گازک واقع در غرب تاقدیس لهنا-ماهرود (جنوب شرق بیرجند)},
booktitle = {نخستین کنگره تخصصی رسوب شناسی و چینه شناسی ایران},
year = {2012},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {نانواستراتیگرافی-برش گازک-لهنا-ماهرود-بیرجند-کرتاسه فوقانی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T نانواستراتیگرافی برش گازک واقع در غرب تاقدیس لهنا-ماهرود (جنوب شرق بیرجند)
%A هادوی, فاطمه
%A احمدرضا خزاعی
%A رضائی, فاطمه
%J نخستین کنگره تخصصی رسوب شناسی و چینه شناسی ایران
%D 2012

[Download]