دهمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران , 2011-03-01

عنوان : ( بررسی اثر باران شدید بر ضرایب آیرودینامیکی ایرفویل های 0NACA0015 و NACA0012 )

نویسندگان: محمود پسندیده فرد , سیدمرتضی عبدالهیان , مریم معین فر ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اثرات زیان بار پدیده های جوی مانند تند باد و یخ زدگی بر امنیت پرواز هواپیما به خوبی شناخته شده است . ولی تأثیر باران تند بر مشخصات آیرودینامیکی هنوز به طور کامل ش ناخته شده نیست . در این مقاله به NACA و 0015 NACA شبیه سازی عددی جریان حول ایرفویل های 0012 در شرایط بارش باران شدید که باعث تغییر چ گالی هوا و زبری سطح می گردد، دراعداد ماخ فاز برخاستن هواپیما پرداخته شده است. در مدلسازی نیز به تشکیل لایه ی نازکی از آب بر سطح ایرفویل در اثر باران های تند توجه شده است.

کلمات کلیدی

باران شدید – ضریب برا – ضریب پسا – امنیت پروازی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1027430,
author = {پسندیده فرد, محمود and عبدالهیان, سیدمرتضی and معین فر, مریم},
title = {بررسی اثر باران شدید بر ضرایب آیرودینامیکی ایرفویل های 0NACA0015 و NACA0012},
booktitle = {دهمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران},
year = {2011},
location = {تهران, ايران},
keywords = {باران شدید – ضریب برا – ضریب پسا – امنیت پروازی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثر باران شدید بر ضرایب آیرودینامیکی ایرفویل های 0NACA0015 و NACA0012
%A پسندیده فرد, محمود
%A عبدالهیان, سیدمرتضی
%A معین فر, مریم
%J دهمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران
%D 2011

[Download]