دانش گیاه پزشکی ایران, دوره (42), شماره (2), سال (2011-12) , صفحات (217-226)

عنوان : ( مقایسه DNA Barcoding با روش کلاسیک در جهت شناسایی پنچ گونه شته درختان میوه در مشهد )

نویسندگان: ریحانه درسوئی , جواد کریمی , مهدی مدرس اول ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

شته‌ها از آفات مهم کشاورزی هستند،‏ اما گرایش تکاملی آنها به سمت کاهش ویژگی‌های مفید تاکسونومیک و تغییر‌پذیری صفات ظاهری به‌دلیل تأثیر عوامل محیطی و میزبان گیاهی،‏ شناسایی مرفولوژیک آنها را در برخی مواقع دچار مشکل می‌نماید. مدیریت صحیح این آفات مستلزم شناسایی دقیق آنها است،‏ لذا استفاده از روش‌های نوین شناسایی می‌تواند در زمینه کنترل این آفات راه‌گشا باشد. در مطالعه‌ای که به‌منظور شناسایی شته‌های درختان میوه دانه‌دار،‏ طی سال‌های 1387تا 1389 در شهرستان مشهد انجام گرفت،‏ علاوه بر روش‌های مورفولوژیک رایج از روش شناسه‌گذاری (بارکدینگ) DNA نیز استفاده گردید. در این بررسی گونه‌های Allocotaphis quaestionis،‏ Aphis pomi،‏ Dysaphis affinis،‏ D. plantaginea و Nearctaphis bakeri از روی سیب،‏ به و گلابی جمع‌آوری گردید که گونه A. quaestionis برای اولین بار از ایران گزارش می‌شود. بارکد DNA برای ناحیه cox1 این گونه‌ها تهیه و روابط تبارشناسی میان گونه‌های جمع‌آوری شده و سایر گونه‌های این خانواده بررسی گردید. براساس این شناسه،‏ شناسایی ظاهری تأیید شد و نتایج داده های مولکولی با مشخصات مرفولوژیک و گروه بندی کلاسیک انطباق داشت و گونه‌های مورد مطالعه بر اساس جنس و قبیله تفکیک شدند. استفاده از خط شناسه‌گذاری (DNA بارکد) به عنوان ابزاری برای شناسایی شته‌ها برای اولین بار در ایران انجام گرفت و نتایج این مطالعه مؤید این است که توالی cox1 می‌تواند در مطالعه تعیین هویت و بررسی روابط تبارشناسی شته‌ها به کار رود.

کلمات کلیدی

, شته , COX 1 , خط شناسه گذاری DNA ,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1027440,
author = {درسوئی, ریحانه and کریمی, جواد and مدرس اول, مهدی},
title = {مقایسه DNA Barcoding با روش کلاسیک در جهت شناسایی پنچ گونه شته درختان میوه در مشهد},
journal = {دانش گیاه پزشکی ایران},
year = {2011},
volume = {42},
number = {2},
month = {December},
issn = {2008-4781},
pages = {217--226},
numpages = {9},
keywords = {شته ، COX 1 ، خط شناسه گذاری DNA ،},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مقایسه DNA Barcoding با روش کلاسیک در جهت شناسایی پنچ گونه شته درختان میوه در مشهد
%A درسوئی, ریحانه
%A کریمی, جواد
%A مدرس اول, مهدی
%J دانش گیاه پزشکی ایران
%@ 2008-4781
%D 2011

[Download]