اولین همایش ملی انار , 2011-10-05

عنوان : ( برای تولید و صادرات انار در ایران swot تشکیل ماتریس )

نویسندگان: حسین محمدی , مرتضی بستام ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برنامه‌ریزی استراتژیک به شکل‌های مختلف و در قالب‌های گوناگون ارائه شده است که یکی از متداول‌ترین آنها مدل SWOT نامیده می‌شود‌. ماتریس سوآت یکی از تکنیک‌های برنامه‌ریزی راهبردی (Strategic Planning) و به طور کلی یک چارچوب مفهومی است که برای شناسایی و تحلیل تهدیدها (Threats) و فرصت‌ها (Opportunities) در محیط خارجی یک سیستم و بررسی قوّت‌ها (Strengths) و ضعف‌های (Weaknesses) درونی آن به منظور سنجش وضعیت و تدوین راهبرد (Strategy) برای هدایت و کنترل سیستم مزبور به کار گرفته می شود. مفاهیم پایه در این تکنیک شامل: راهبرد، محیط داخلی، محیط خارجی، قوّت، ضعف، تهدید و فرصت می باشد. در واقع این هنر برنامه‌ریز استراتژیک است که بتواند از طریق بهترین ترکیب چهار حالت موجود در آنالیز SWOT موفقیت یک سازمان را در شرایط رقابتی امروز فراهم آورد. انار یکی از محصولات باغی است که به دلیل شرایط خاص آب و هوایی و جغرافیایی کشور، در تولید آن مزیت نسبی وجود دارد و این موضوع به همراه یکسری عوامل دیگر از قبیل وجود نیروی کار کافی در مناطق تولید و همچنین کیفیت ممتاز انار تولید شده در ایران از جمله نقاط قوت تولید محصول می باشد. عدم وجود ظرفیت های لازم برای تبلیغات، بازاریابی و انبارداری انار به همراه آفت های موجود از جمله نقاط ضعف تولید انار در کشور محسوب می گردند. وجود و ظهور یکسری رقبای قدرتمند برای تولید انار ایران و نیز خشکسالی یا سرمازدگی این محصول می تواند از نقاط تهدید تولید و صادرات این محصول به شمار آید. در نهایت عدم نیاز به فن آوری پیشرفته در تولید و صادرات انار، وجود و ظهور بازارهای مصرف جدید و اعتبار جهانی انار تولید شده در ایران از جمله فرصت های پیش روی تولید و صادرات این محصول به شمار می آیند. ازاین رو در این تحقیق با برشمردن نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت ها و تهدیدهای پیش روی تولید و صادرات انار در کشور به صورت نسبتا جامع و کامل تلاش می شود استراتژی های لازم برای بالفعل کردن نقاط قوت و بهره برداری از فرصت ها و نیز استراتژی های حداقل سازی تهدیدها و پوشش نقاط ضعف مورد بررسی قرار گیرد. تشکیل این ماتریس تا حد زیادی می تواند استراتژ های لازم برای مواجهه و مدیریت برنامه ریزی شده جهت گسترش تولید و صادرات انار را ارائه نموده و توصیه های لازم جهت رشد و شکوفایی تولید و صادرات این محصول ارزشمند را به سیاستگذاران عرصه باغبانی کشور ارائه نماید.

کلمات کلیدی

, ماتریس swot, انار, تولید, صادرات غیر نفتی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1027447,
author = {محمدی, حسین and بستام, مرتضی},
title = {برای تولید و صادرات انار در ایران swot تشکیل ماتریس},
booktitle = {اولین همایش ملی انار},
year = {2011},
location = {فردوس, ايران},
keywords = {ماتریس swot، انار، تولید، صادرات غیر نفتی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T برای تولید و صادرات انار در ایران swot تشکیل ماتریس
%A محمدی, حسین
%A بستام, مرتضی
%J اولین همایش ملی انار
%D 2011

[Download]