پژوهشهای زراعی ایران, دوره (5), شماره (1), سال (2007-9) , صفحات (1-9)

عنوان : Agroecosystem Health Assessment in Mashhad ( ارزیابی سلامت اگرواکوسیستم ها در مشهد )

نویسندگان: كاظم وفابخش , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این تحقیق به منظور ارزیابی سلامت اگرواکوسیستم های مشهد در دوره زمانی بیست سال(1360 لغایت 1380) انجام شد. اندازه گیری های لازم در پنج مقطع زمانی مساوی صورت گرفت. تعداد 55 شاخص به عنوان سنجه های سلامت اگرواکوسیستم تعریف و در سه دسته ملاک های ساختاری، کارکردی، و سازمانی دسته بندی شد. روند تغییرات شاخص های محاسبه شده در طول زمان تحقیق در مورد هر شاخص ارزیابی و بررسی شد. آنالیز حساسیت نشان داد که از بین ملاک های ارزیابی سلامت، ملاک های کاربردی بیشترین همبستگی را با سلامت اگرواکوسیستم نشان دادند. برخی از مهمترین شاخص های مطرح در این گروه عبارت بودند از: شاخص کاربرد سموم کشاورزی، شاخص استفاده از کودهای شیمیایی، شاخص تخریب شیمیایی اراضی کشاورزی، شاخص راندمان مصرف آب، شاخص فرسایش آبی و بادی، شاخص قیمت ادوات و ماشین آلات کشاورزی، شاخص وضعیت تحصیلات کشاورزی. با استفاده از معادلات برازش داده شده، پیش بینی روند کلی سلامت اگرواکوسیستم ها برای سالهای آینده نیز امکان پذیر می باشد.

کلمات کلیدی

ارزیابی سلامت اگرواکوسیستم ها در
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:102745,
author = {كاظم وفابخش and کوچکی, علیرضا and نصیری محلاتی, مهدی},
title = {Agroecosystem Health Assessment in Mashhad},
journal = {پژوهشهای زراعی ایران},
year = {2007},
volume = {5},
number = {1},
month = {September},
issn = {۲۰۰۸-۱۴۷۲},
pages = {1--9},
numpages = {8},
keywords = {ارزیابی سلامت اگرواکوسیستم ها در مشهد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T Agroecosystem Health Assessment in Mashhad
%A كاظم وفابخش
%A کوچکی, علیرضا
%A نصیری محلاتی, مهدی
%J پژوهشهای زراعی ایران
%@ ۲۰۰۸-۱۴۷۲
%D 2007

[Download]