کنفرانس بین­المللی توسعه روستایی، تجارب و آینده­نگری در توسعه محلی , 2012-02-15

عنوان : ( ارائه‌ی الگویی متفاوت در سامان‌دهی فضایی سکونتگاه‌های روستایی( مطالعه موردی: شهرستان سبزوار) )

نویسندگان: علی اکبر عنابستانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه تعیین جایگاه روستا در نظام سلسله مراتب سکونتگاهی کشور می‌تواند برنامه‌ریزان را در زمینه‌ی توسعه‌ی روستایی و به ویژه توسعه‌ی فیزیکی روستاها کمک نماید، این در حالی است که طی چند دهه اخیر، نظام برنامه‌ریزی توسعه روستایی در کشور از روندی پایدار و منسجم برخوردار نبوده و فقدان رویکرد سیستمی و جامع در کنار عدم توجه مسئولین به عوامل تاثیرگذار طبیعی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در برنامه های عمرانی موجب شکل گیری نظام فضایی نامتعادل در عرصه‌های روستایی شده است. هدف از این تحقیق سامان‌دهی سکونتگاه‌های روستایی شهرستان سبزوار با استفاده از معیارها و شاخص‌های گوناگون به ویژه در ابعاد محیطی، اجتماعی و اقتصادی با کمک ابزارهای جدید خواهد بود. روش تحقیق در این مطالعه توصیفی- تحلیلی است که برای گردآوری اطلاعات از روش‌های میدانی و اسنادی کمک گرفته شده و بر اساس آن اطلاعات 253 روستا در منطقه گردآوری شده است. نتایج نشان داد که کاربرد معیارهای هشت گانه و شاخص‌های 58 گانه در زمینه‌ی تعیین سلسله‌مراتب سکونتگاه‌های روستایی سبب شد تا نسبت به مطالعات گذشته، تحولات و جابه‌جایی‌هایی در مرکزیت حوزه‌های همگن روستایی به وجود آید. با توجه به یافته‌های پژوهش، کل سکونتگاه‌های روستایی شهرستان سبزوار در 5 منظومه‌ی روستایی، 25مجموعه‌ی روستایی، 64 حوزه‌ی روستایی و 194 روستای اقماری سامان‌دهی شوند.

کلمات کلیدی

, معیارهای سامان‌دهی, حوزه‌های روستایی, سکونتگاه روستایی, سامان‌دهی فضایی,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1027451,
author = {عنابستانی, علی اکبر},
title = {ارائه‌ی الگویی متفاوت در سامان‌دهی فضایی سکونتگاه‌های روستایی( مطالعه موردی: شهرستان سبزوار)},
booktitle = {کنفرانس بین­المللی توسعه روستایی، تجارب و آینده­نگری در توسعه محلی},
year = {2012},
location = {زاهدان, ايران},
keywords = {معیارهای سامان‌دهی، حوزه‌های روستایی، سکونتگاه روستایی، سامان‌دهی فضایی، سبزوار؛},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارائه‌ی الگویی متفاوت در سامان‌دهی فضایی سکونتگاه‌های روستایی( مطالعه موردی: شهرستان سبزوار)
%A عنابستانی, علی اکبر
%J کنفرانس بین­المللی توسعه روستایی، تجارب و آینده­نگری در توسعه محلی
%D 2012

[Download]