ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی , 2012-12-14

عنوان : ( رابطه بین ریسک فاکتورها با آسیب های ورزشی در دانش آ موزان پسر شرکت کننده در رشته های فوتسال و هندبال المپیاد خراسن رضوی )

نویسندگان: حسن کوشکی , احمد ابراهیمی عطری , علی اکبر هاشمی جواهری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

رابطه بین ریسک فاکتورها با آسیب های ورزشی در دانش آ موزان پسر شرکت کننده در رشته های فوتسال و هندبال المپیاد خراسن رضوی

کلمات کلیدی

, ریسک فاکتورها , آسیب های ورزشی , دانش آ موزان پسر, فوتسال و هندبال, المپیاد خراسان رضوی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1027484,
author = {کوشکی, حسن and ابراهیمی عطری, احمد and هاشمی جواهری, علی اکبر},
title = {رابطه بین ریسک فاکتورها با آسیب های ورزشی در دانش آ موزان پسر شرکت کننده در رشته های فوتسال و هندبال المپیاد خراسن رضوی},
booktitle = {ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی},
year = {2012},
location = {تهران, ايران},
keywords = {ریسک فاکتورها - آسیب های ورزشی - دانش آ موزان پسر- فوتسال و هندبال- المپیاد خراسان رضوی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T رابطه بین ریسک فاکتورها با آسیب های ورزشی در دانش آ موزان پسر شرکت کننده در رشته های فوتسال و هندبال المپیاد خراسن رضوی
%A کوشکی, حسن
%A ابراهیمی عطری, احمد
%A هاشمی جواهری, علی اکبر
%J ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی
%D 2012

[Download]