ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی , 2012-12-14

عنوان : ( بررسی علل و انواع آسیب های ورزشی در بین ورزشکاران پسر رشته هندبال و فوتسال شرکت کننده در المپیاد دانش آموزی خراسان رضوی )

نویسندگان: حسن کوشکی , احمد ابراهیمی عطری , علی اکبر هاشمی جواهری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی علل و انواع آسیب های ورززشی در بین ورزشکاران پسر رشته هندبال و فوتسال شرکت کننده در المپیاد دانش آموزی خراسان رضوی

کلمات کلیدی

, آسیب های ورززشی , ورزشکاران پسر رشته هندبال و فوتسال , المپیاد دانش آموزی خراسان رضوی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1027485,
author = {کوشکی, حسن and ابراهیمی عطری, احمد and هاشمی جواهری, علی اکبر},
title = {بررسی علل و انواع آسیب های ورزشی در بین ورزشکاران پسر رشته هندبال و فوتسال شرکت کننده در المپیاد دانش آموزی خراسان رضوی},
booktitle = {ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی},
year = {2012},
location = {تهران, ايران},
keywords = {آسیب های ورززشی - ورزشکاران پسر رشته هندبال و فوتسال - المپیاد دانش آموزی خراسان رضوی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی علل و انواع آسیب های ورزشی در بین ورزشکاران پسر رشته هندبال و فوتسال شرکت کننده در المپیاد دانش آموزی خراسان رضوی
%A کوشکی, حسن
%A ابراهیمی عطری, احمد
%A هاشمی جواهری, علی اکبر
%J ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی
%D 2012

[Download]